Факторинг

Факторинг - це комплекс банківських послуг для виробників і постачальників, які здійснюють торгівельну діяльність на умовах відстрочення платежу. Факторинг включає в себе фінансування, управління дебіторською заборгованістю клієнта (облік дебіторської заборгованості, контроль термінів платежів), збір дебіторської заборгованості та інформаційно-аналітичне обслуговування клієнта по факторингу (щоденне надання звітів про стан дебіторської заборгованості).


Банк «ГЛОБУС» пропонує фінансування до 90% суми відвантаженої продукції на строк до 120 календарних днів.


Факторинг від Банку «ГЛОБУС» дозволяє задовольнити потреби компаній:

 • З коротким циклом виробництва;
 • Що займаються оптовою торгівлею (продуктами харчування, лікарськими препаратами, парфумерією, косметикою, засобами гігієни, автозапчастинами, побутовою технікою, канцтоварами, оргтехнікою, будівельними матеріалами і т.д.);
 • Сфери послуг (рекламні, транспортні, поліграфічні, телекомунікаційні);
 • Здійснюють постійні поставки товарів (роботи, послуги) на умовах товарного кредиту.

Схема факторингу досить проста:
 • Клієнт укладає з АТ «КБ «ГЛОБУС» договір факторингу строком на 3 роки.
 • Клієнт повідомляє покупця про переуступку права вимоги і реквізити для оплати згідно договору. - У рамках чинного з покупцем договору Клієнт відвантажує продукцію покупцеві на умовах відстрочення платежу.
 • Відразу після надання в Банк документів, що підтверджують поставку (накладної), Банк перераховує клієнту грошові кошти в розмірі до 90% від суми товару або послуги.
 • Покупець погашає свій борг з постачання на транзитний рахунок банку.
 • Банк з отриманого платежу утримує виплачене клієнту фінансування (до 90%), а залишок платежу (від 10%) перераховує на поточний рахунок клієнта.

 

pic2.jpg

 
Факторинг від Банку «ГЛОБУС» дозволяє компаніям:

 • Отримати довгострокове беззаставне фінансування;
 • Поліпшити платіжну дисципліну покупців за рахунок додаткового адміністрування заборгованості покупців;
 • Поліпшити ліквідність балансу, зменшити кредитне навантаження;
 • Підвищити прогнозованість грошових надходжень;
 • Зменшити потребу в оборотних коштах за рахунок збільшення їх оборотності;
 • Забезпечити товаром свого покупця без урахування терміну платежу.

 


Програма «ФАКТОРИНГ CТАРТ»

Найменування параметру продукту Значення
Вид факторингу Факторинг з регресом
Валюта операції Гривня
Термін дії договору факторингу Укладається на строк до 12 (дванадцяти) місяців, може бути пролонгований на строк до 12 (дванадцяти) місяців, кількість пролонгацій необмежена. Пролонгація договору проводиться виключно за окремим рішення Кредитного комітету
Погашення факторингового фінансування

Здійснюється Дебітором у терміни оплати, що вказані в Договорі факторингу та в Договорі поставки:

 • Строк відстрочки платежу – 30 / 60 / 90 днів,
 • Додатковий період очікування – 60 / 30 / 0 днів.

Загальний термін відстрочки та додаткового періоду очікування не може перевищувати 90 днів.

Додатковий період очікування – період, який починається з дня, наступного після настання строку оплати за Договором факторингу та Контрактом. У продовж цього періоду заборгованість не вважається простроченою.

Процентна ставка (номінальна)

У Строк відстрочки платежу та в Додатковий період очікування – 0,0%.

По закінченню Додаткового періоду очікування, з дати виникнення простроченої заборгованості - 35% річних.

Комісії, що сплачує Позичальник

Комісія за зарахування коштів сплачується Клієнтом в день здійснення авансування та залежить від Строку відстрочки платежу:
 • Строк відстрочки платежу 30 днів – 2,25 % від суми наданого авансування,
 • Строк відстрочки платежу 60 днів – 4,50 % від суми наданого авансування,
 • Строк відстрочки платежу 90 днів – 6,75 % від суми наданого авансування, але не менше 10 000,00 (Десять тисяч) гривень 00 копійок,
Комісія за проведення розрахунків в Додатковий період очікування сплачується Клієнтом щомісяця у розмірі 2,25 % від суми наданого авансування.
Ліміт факторингового фінансування Ліміт договору факторингу встановлюється згідно розрахунку, здійсненого на підставі середньомісячного обсягу поставок Клієнта Дебіторам, але не може перевищувати подвійний обсяг середньомісячної виручки Клієнта від господарської діяльності.

Обмеження застосування

АТ «КБ «ГЛОБУС» (надалі – Фактор) не приймає до факторингу за цією Програмою:

 • права грошової вимоги за зобов'язаннями фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих у цьому статусі в порядку, передбаченому чинним законодавством);
 • зобов'язання за Контрактами, за якими розрахунки здійснюються по завершенню відповідних етапів робіт, що вимагають одержання спеціальних дозволів (сертифікатів), або приймання якості робіт з боку третіх осіб, а також комерційні операції з поставок з відстроченням платежу на строк більше ніж 180 (сто вісімдесят) днів;
 • бартерні поставки;
 • «пілотні» проекти, спрямовані на завоювання ринку в стадії становлення;
 • дебіторську заборгованість, яка є предметом застави за іншими кредитними та / або факторинговими та / або гарантійними договорами;
 • прострочену дебіторську заборгованість.
Вимоги до Клієнта (Постачальника)

Юридичні особи, період функціонування яких не менше 12 місяців, що відповідають одночасно наступним вимогам (стандартні параметри Програми):

 • відсутність негативної інформації щодо Клієнта, директора та засновників, які володіють істотною участю в статутному капіталі в бюро кредитних історій, іншої негативної інформації (ЗМІ, Інтернет);
 • має диверсифіковану структуру покупців/ замовників (не менше, ніж 5 (п’ять) постійних покупців / замовників);
 • права грошової вимоги до Дебіторів прийнятих до факторингу, вільні від будь-яких обтяжень;
 • відсутність податкової застави та арешту майна.
Вимоги до Дебітора (Покупця)

Юридичні особи, період функціонування яких не менше 6 місяців, що відповідають одночасно наступним вимогам (стандартні параметри Програми):

 • веде господарську діяльність у дорожній галузі України (будівництво доріг та мостів), здійснює регулярні та стабільні закупки товарів (робіт, послуг) у Клієнтів;
 • співпрацює з Клієнтом не менше, ніж 6 (шість) місяців;
 • будь-який Контракт, Права грошової вимоги за яким Клієнт має намір відступити Фактору, є чинним згідно законодавства України;
 • має добру платіжну дисципліну, що підтверджується в процесі аналізу наданих документів від Клієнта (довідки про стан дебіторської заборгованості у розрізі контрагентів з поясненнями, карток рахунку 361 за кожним Дебітором або історії співпраці.
Умови дострокового розірвання договору (за ініціативою клієнта)

Без застосування штрафних санкцій.
Для отримання попередніх умов факторингу необхідно надати в Банк наступні документи (термін розгляду 1-2 дні):

1. Заявка-анкета клієнта на отримання факторингу (за формою Банку).
2. Фінансова звітність клієнта за 4 звітні дати.
3. Виписка-аналіз рахунку № 36 клієнта (з кореспонденцією рахунків за останні 6 місяців, кожен місяць окремо).
4. Картки рахунки № 36 клієнта за кожним дебітором, планованому до передачі на факторинг, за 6 повних місяців (в Excel).
5. Оборотно-сальдова відомість 36, 63 рахунку Клієнта за останні 6 повних місяців. 6. Контракт (и) за Дебітором (-ами), які розглядаються на факторингове обслуговування.


 word.jpg Повний перелік документівДля отримання більш детальної інформації, звертайтесь в управління продажів департаменту кредитного бізнесу  за телефоном  (044)585-70-81, (044)363-70-81 . Наші спеціалісти завжди допоможуть Вам у вирішенні Ваших фінансових питань.