Кредитна картка "GlobusPlus"alt

   


Кредитна картка «GlobusPlus» - платіжна картка, яку можна оформити дистанційно за допомогою мобільного додатку GlobusPlus. Картка дає Вам можливість користуватись як власними грошима на картці, так і кредитними коштами банку з пільговим періодом до 62 днів з отриманням кешбеку за розрахунки.

Кредитний калькулятор
Program*:
Important! These calculations are approximate. Exact calculations are provided when applying for a loan under the terms of the selected product and signing the contract.


Реальна річна відсоткова ставка та загальні витрати за кредитом обраховані за припущенням, що клієнт одноразово використовує весь ліміт овердрафту для безготівкових розрахунків та здійснює його погашення в розмірі обов'язкового щомісячного платежу на тіло кредиту та в кінці строку, в розмірі залишку заборгованості по тілу кредиту, та щомісяця сплачує нараховані відсотки на залишок заборгованості по овердрафту.

Основні умови обслуговування

Випуск та обслуговування

Пільговий період

Відсоткова ставка на місяць

Зняття готівки

Поповнення

Кешбек

Безкоштовно

До 62 днів

4,5%

1% - власні кошти

4% - кредитні кошти 
Без комісії в додатку GlobusPlus та через термінали EasyPay

До 20%


Попередження:
клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування відповідно до умов договору, тарфиного плану та вимог законодавства України, уключаючи: повернення суми кредиту, комісій та сплати процентів за користування ним у строки та згідно з графіком платежів, передбачених у договорі про споживчий кредит (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку та кредитної лінії графік платежів може не надаватися). дострокове повернення споживчого кредиту в повному обсязі в будь-який час та без додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням, або збільшення суми періодичних платежів на його погашення.

Попередження:
відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором). Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів).


Попередження:
підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, в т.ч. в електронному вигляді з використанням Електронного підпису, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.
Картка GlobusPlus Light alt

              

Картка «GlobusPlus Light» - дебетна платіжна картка без кредитного ліміту, яку можна оформити дистанційно за допомогою мобільного додатку GlobusPlus. Ідеальний вибір для управління власними заощадженнями з отриманням кешбеку за розрахунки.Основні умови обслуговування

Випуск та обслуговування

Зняття готівки

Поповнення

Кешбек

Безкоштовно

1% - в Україні

2%+75 грн – за межами України

Без комісії в додатку GlobusPlus та через термінали EasyPay 

До 20%Картка GlobusPlus валютна 
alt

              

Картка «GlobusPlus Валютна» - платіжна картка у валюті долар США чи євро, яку можна оформити дистанційно за допомогою мобільного додатку GlobusPlus . Ідеальний вибір для здійснення розрахунків у іноземній валюті.

Для оформлення валютної картки необхідно мати активну кредитну картку GlobusPlus.Основні умови обслуговування

Випуск та обслуговування

Зарахування коштів

Зняття готівки

Перерахування коштів

Безкоштовно

Без комісії

1% - в Україні

2%+75 грн – за межами України

 

1% - при перерахуванні за допомогою стороннього сервісу MasterCard MoneySend

Без комісії – в межах власних рахунків  у однаковій валюті в додатку GlobusPlusФайли для завантаження

Договір про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС»

Заява-Анкета на відкриття дебетної картки