alt
alt

   


Кредитна карта «GlobusPlus» - платіжна картка, яку можна оформити дистанційно за допомогою мобільного додатку GlobusPlus, картка дає Вам можливість користуватись власними грошима на картці, так і кредитними коштами банку з пільговим періодом до 62 днів.

Кредитний калькулятор
Program*:
Important! These calculations are approximate. Exact calculations are provided when applying for a loan under the terms of the selected product and signing the contract.


Реальна річна відсоткова ставка та загальні витрати за кредитом обраховані за припущенням, що клієнт одноразово використовує весь ліміт овердрафту для безготівкових розрахунків та здійснює його погашення в розмірі обов'язкового щомісячного платежу на тіло кредиту та в кінці строку, в розмірі залишку заборгованості по тілу кредиту, та щомісяця сплачує нараховані відсотки на залишок заборгованості по овердрафту.
alt
alt

              

Кредитна карта «Запасочка» - платіжна картка, яка дає Вам можливість користуватись власними грошима на картці, так і кредитними коштами банку. На цю карту Вам можуть перераховувати гроші Ваші родичі, знайомі або партнери.


Детальніше про умови обслуговування кредитної картки:
https://globusbank.com.ua/programma_kreditnaya_karta_zapasochka.html

 
 


Заява-Анкета на відкриття кредитної карти


Архів тарифів


Select credit limit
0.00
Limit, UAH

Реальна річна відсоткова ставка обрахована для ситуації, за якої клієнт одноразово використовує весь ліміт овердрафту шляхом зняття готівки в банкоматі банку та здійснює його повернення через 12 місяців в день закінчення терміну встановлення ліміту овердрафту. Щомісяця клієнт буде сплачувати лише нараховані відсотки на залишок заборгованості по овердрафту  
alt
 

   


Кредитна картка «ПростоМані» - платіжна картка, яка дає Вам можливість користуватися кредитними коштами банку та знімати готівку в рахунок кредитних коштів без додаткової комісії та в будь-який зручний час.

Кредитний калькулятор
Program*:
Important! These calculations are approximate. Exact calculations are provided when applying for a loan under the terms of the selected product and signing the contract.


Реальна річна відсоткова ставка та загальні витрати за кредитом обраховані за припущенням, що клієнт одноразово використовує весь ліміт овердрафту шляхом зняття готівки в банкоматі або касі українського банку або для безготівкових розрахунків та здійснює його погашення в розмірі обов'язкового щомісячного платежу на тіло кредиту та в кінці строку, в розмірі залишку заборгованості по тілу кредиту, та щомісяця сплачує нараховані відсотки на залишок заборгованості по овердрафту.Попередження:
клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування відповідно до умов договору, тарфиного плану та вимог законодавства України, уключаючи: повернення суми кредиту, комісій та сплати процентів за користування ним у строки та згідно з графіком платежів, передбачених у договорі про споживчий кредит (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку та кредитної лінії графік платежів може не надаватися). дострокове повернення споживчого кредиту в повному обсязі в будь-який час та без додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням, або збільшення суми періодичних платежів на його погашення.

Попередження:
відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором). Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів).


Попередження:
підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, в т.ч. в електронному вигляді з використанням Електронного підпису, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.


Попередження:
У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.