Кредитный калькулятор
Кредитная программа*:
Важно! Данные расчёты ориентировочные. Точные расчёты предоставляются при оформлении кредита по условиям выбранного продукта и подписании договора.
Оформление кредита
Каналы погашения
Часто задаваемые вопросы
Що включає в себе сервіс СМС-інформування?
Сервіс смс-інформування – це послуга Банку щодо направлення електронних повідомлень на номер мобільного (фінансового) телефону, що включає в себе інформування про сплату щомісячного платежу за кредитом, про стан заборгованості за кредитом та про здійснені платежі в рахунок погашення кредиту.
Вартість сервісу смс-інформування становить від 99 грн. до 599 грн. в залежності від обраного типа продукту.
В ціну сервісу включені безкоштовні канали погашення кредиту.
Вартість сервісу смс-інформування включається до суми кредиту.
Чи є мобільний додаток, в якому можна контролювати заборгованість та здійснювати погашення кредиту?
Так, погашати кредит без комісії та контролювати заборгованість за кредитом онлайн, можна в мобільному додатку GlobusPlus, завантажуй додаток в App Store або Google Play детальніше за посиланням
Як отримати довідку про закриття кредиту?
Ви можете звернутись в Чат-бот ГЛОБУС БАНКУ (в додатку Messenger за пошуком "Глобус Банк" або у додатку Telegram за пошуком "@GLOBUSBANK_bot") або за номером контакт-центру Банку: 0 800 300 392 (цілодобово) та замовити довідку про закриття кредиту.
Чи є штрафні санкції за несвоєчасне погашення щомісячного платежу по кредиту?
Так, штрафні санкції за порушення строків погашення щомісячного платежу по кредиту становить 200 грн. (за кожне таке порушення). Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 розміщена за посиланням
Як дізнатися щомісячний платіж або суму повного погашення кредиту
Ви можете дізнатись суму платежу або суму до повного погашення кредиту в мобільному додатку GlobusPlus, в Чат-боті ГЛОБУС БАНКУ (в додатку Messenger за пошуком "Глобус Банк" або у додатку Telegram за пошуком "@GLOBUSBANK_bot") на сайті Банку у розділі "Погашення споживчих кредитів", в терміналах самообслуговування IBOX та за номером контакт-центру Банку: 0 800 300 392 (цілодобово))
Коли сплачувати щомісячний платіж?
Вам необхідно сплачувати щомісячний платіж не пізніше 10 числа кожного місяця. Ми радимо сплачувати свої платежі за 3-и дні до встановленої дати.
Що таке пільговий період по кредиту?
В пільговий період відсутня плата по комісії за управління кредитом (щомісячна комісія)
Як оформити кредит?
Ви можете звернутись до будь-якого магазину-партнерів, обрати товар та оформити кредит.
Як відмовитись від кредиту?
Вам необхідно звернутись до магазину-партнерів, де придбали товар у кредит, та повернувши товар написати заяву про повернення товару у строк до 14 днів від дати оформлення кредиту. Заяву надати працівнику магазину, для подальшої передачі її до ГЛОБУС БАНКУ
Условия кредитования
Условия кредитования Требования к Заемщику
Сумма кредита от 1 грн до 150 000 грн Возраст Заемщика  от 21 до 75 лет (на момент окончания срока действия кредита)
Срок кредитования от 3 до 36 месяцев Наличие

- паспорта гражданина Украины или вида на жительство (оригинал);

- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) (оригинал);

- регистрации (прописки) на постоянной основе на территории Украины.

Собственный взнос от 0% до 90% от суммы стоимости товара
Процентная ставка (на льготный период и после льготного периода кредитования) 0,0001% годовых
Льготный период кредитования от 0 до 35 месяцев
Ежемесячная комиссия за управление кредитом от 0% до 3%
начисляется ежемесячно от суммы выданного кредита по истечении льготного периода кредитования (при наличии) независимо от фактического количества дней пользования кредитом в соответствующем месяце
Комиссия за сервис смс информирования о кредитной задолженности от 0 грн до 599 грн Справка о доходах не обязательно
рассчитывается разово в фиксированной сумме и включается в сумму кредита
Разовая комиссия от 0% до 25% Залог без залога
рассчитывается единоразово от суммы товара/работ/услуг, который оформляется за счет кредита и включается в сумму кредита
Реальная годовая процентная ставка от 0,0001% до 351,68% (зависит от суммы, срока кредита и условий выбранного кредитного продукта) Поручитель без поручителей


«Информация о существенных характеристиках услуги по предоставлению потребительского кредита (без залога)» 
и возможность осуществить сравнение кредитных продуктов - возникают при выборе программы кредитования, сети партнеров Банка, кредитного продукта, срока погашения кредита и суммы кредита в Кредитном калькуляторе.


 

Предупреждение о возможных последствиях для Клиента в случае пользования банковской услугой по предоставлению потребительского кредита (без залога)
1. Клиент возвращает сумму кредита, комиссии и проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями Договора о предоставлении комплекса услуг банковского обслуживания в АО «КБ «ГЛОБУС» и требований законодательства Украины.

2. Банку запрещается требовать от Клиента приобретения любых товаров или услуг от банка или родственного или связанного с ним лица как обязательное условие предоставления этих услуг (кроме предоставления пакета банковских услуг).

3. Банк не имеет права вносить изменения в заключенных с клиентами договорам в одностороннем порядке без обязательного уведомления и согласия Клиента в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Украины. Порядок внесения изменений и дополнений в договор регламентируется разделом 10 Договора о предоставлении комплекса услуг банковского обслуживания в АО «КБ «ГЛОБУС».

4. Клиент вправе отказаться от получения рекламных материалов средствами дистанционных каналов коммуникации.

5. Клиент вправе отказаться от Договора о предоставлении комплекса услуг банковского обслуживания в АО "КБ "ГЛОБУС", в случае пользования услугой по предоставлению Кредита, в течение 14 календарных дней со дня заключения в соответствии с п.2.1.4 Договора (в случае отказа от такого договора клиент платит проценты за период со дня получения средств по кредиту до дня их возврата по процентной ставке, установленной Заявлением-Анкетой на присоединение к Договору, и совершает другие действия, предусмотренные Законом Украины «О потребительском кредитовании» или договором).
Возможные последствия в случае невыполнения Клиентом обязательств по договору
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязанностей по кредиту в соответствии с Договором о предоставлении комплекса услуг банковского обслуживания в АО «КБ «ГЛОБУС», Банк имеет право удержать комиссию за нарушение сроков погашения ежемесячного платежа 200,00 грн. за каждое нарушение сроков погашения платежа, если иное не предусмотрено законодательством.

Процентная ставка, применяемая при невыполнении обязательства по возврату кредита - 50% годовых на сумму просроченной задолженности по телу кредита.

2. Банк имеет право, в определенных договором случаях, требовать досрочного погашения платежей по кредиту и возмещения убытков, причиненных ему нарушением обязательства.

3. Банк имеет право внесения информации в кредитные бюро / кредитного реестра Национального банка Украины и формирования негативной кредитной истории, что может учитываться банком при принятии решения о предоставлении кредита в будущем.АО "КБ" ГЛОБУС" в сфере потребительского кредитования сотрудничает с кредитными посередниками. Платежи за услуги кредитного посредника и третьих лиц, которые подлежат уплате Заемщиком - отсутствуют.