Агентство “Експерт-рейтинг” підвищило кредитний рейтинг Банку “ГЛОБУС”

05 жовтня 2017 року рейтинговий комітет РА “Експерт-Рейтинг” ухвалив рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ “КБ “ГЛОБУС” (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА-. Також було оновлено рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможністю.


Станом на 01.09.2017 регулятивний капітал ПАТ “КБ “ГЛОБУС” (Н1) склав 324,164 млн. грн., що значно вище оновленого НБУ в липні 2017 року мінімального значення Н1. Банк забезпечував постійний приріст нормативу Н1.


Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ “КБ “ГЛОБУС” (Н2) станом на 01.09.2017 склав 13,15%, що на 3,15 п.п. більше ніж граничне значення Н2, встановлене НБУ. Також норматив Н2 Банку протягом грудня 2016-липня 2017 року постійно був вищий середнього значення цього нормативу по банківській системі.


Структура і якість активів


За останні 17 кварталів частка кредитів в активах ПАТ “КБ “ГЛОБУС” зросла з 36,75% до 57,32%. На думку Агентства, зростання частки кредитів в активах Банку заслуговує на позитивну оцінку і буде позитивно позначатися на доходах Банку.


За той же період частка валютних кредитів у портфелі Банку зросла з 3,96% до 4,51%, але все ще залишається несуттєвою і не може суттєво впливати на якість кредитного портфеля Банку.


За останні чотири квартали частка фізичних осіб в кредитному портфелі Банку зросла з 1,8% до 24,78%, це був найбільше зростання даного показника за всю історію спостережень. Зростання цього показника заслуговує на позитивну оцінку, оскільки вказує на той факт, що ПАТ “КБ “ГЛОБУС” почав покращувати диверсифікацію кредитного портфеля, зменшуючи в ньому концентрацію кредитів юридичним особам.


Рівень покриття резервами кредитів та заборгованості клієнтів за 17 кварталів поступально знизився: з 16,28% до 13,1%. За перше півріччя 2017 року цей показник знизився з 15,9% до 13,1%, що може побічно вказувати на зростання якості кредитного портфеля.


Ліквідність


Норматив миттєвої ліквідності ПАТ “КБ “ГЛОБУС” станом на 01.09.2017г. склав 106,78%, що на 86,78 п.п. вище, ніж граничне значення, встановлене НБУ. Слід зазначити, що протягом перших восьми місяців 2017 року норматив Н4 Банку був то вищим, то нижчим середнього значення Н4 по банківській системі, однак протягом усього періоду аналізу Банк підтримував помітний запас Н4 до граничного значення, встановленого НБУ. Упродовж серпня 2017 року Банк сформував дуже великий запас Н4 стосовно граничного значення, встановленого НБУ.


Норматив поточної ліквідності ПАТ “КБ “ГЛОБУС” (Н5) протягом восьми місяців 2017 року коливався в діапазоні від 51,84% до 90,87%, але жодного разу даний норматив не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 40%, а на 01.09.2017 Н5 становив 67,96%.


Норматив короткострокової ліквідності ПАТ “КБ “ГЛОБУС” (Н6) протягом перших восьми місяців 2017 року коливався в діапазоні від 63,04% до 79,68%. Н6 Банку жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 60%, а на 01.09.2017 становив 73,4%.


Агентство звертає увагу, що протягом січня-серпня 2017 року Банк на систематичній основі підтримував запас за всіма трьома нормативами ліквідності стосовно граничного значення, встановленого НБУ. На 01.09.2017 за всіма трьома нормативами ліквідності було сформовано помітний запас стосовно граничних значень, встановлених НБУ.


Таким чином, на думку Агентства, протягом перших восьми місяців 2017 ПАТ “КБ “ГЛОБУС” був дуже добре забезпечений ліквідністю.


Прибутковість операцій


Перший квартал 2017 року Банк закінчив з чистим прибутком 10,597 млн. грн., а перше півріччя 2017 року з чистим прибутком 19,352 млн. грн.


Сприймаючи дані про доходи Банку, слід брати до уваги, що останні 17 кварталів ПАТ “ КБ “ГЛОБУС” рідко допускав збиткову роботу (крім IV кварталу 2015 року та III- IV кварталів 2016 року).


Агентство також звертає увагу, що за перше півріччя 2017 року чистий комісійний дохід Банку склав 48,059 млн. грн., що в 3,69 рази більше, ніж за перше півріччя 2016 року, а ось чистий процентний дохід, навпаки, скоротився в 2,07 рази. Процес заміщення процентних доходів комісійними в ПАТ “КБ “ГЛОБУС” заслуговує на позитивну оцінку, оскільки знижує залежність доходів Банку від динаміки процентних ставок і підвищує якість його доходів.


Інші фактори


Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент поновлення рейтингу ПАТ “КБ “ГЛОБУС” перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.


Також було встановлено, що Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.


Узагальнення


ПАТ “КБ “ГЛОБУС” був добре забезпечений регулятивним капіталом і дуже добре ліквідністю. Діяльність Банку в першому і в другому кварталі 2017 року було прибутковою. Агентство оновлює рейтинг Банку з огляду на виявлені в процесі аналізу тенденції.

 

Оригінал новини від РА “Експерт-рейтинг” тут