<div align="center"><strong>Акційні умови кредитування за програмами цільового роздрібного кредитування житлової та нежитлової нерухомості (первинний ринок) для фізичних осіб за умовами співпраці з компанією "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"</strong><br /><br />Акція проводиться з 02.01.2018 р. по 02.04.2018 р. (включно)</div> <br /> <table class="editor_table" border="1"> <tbody> <tr> <td align="center"><strong>Найменування кредитного продукту</strong></td> <td colspan="2" align="center"><strong>Значення</strong></td> </tr> <tr> <td>Цільове спрямування кредиту</td> <td style="text-align: justify;" colspan="2">На придбання житлової та нежитлової нерухомості на первинному ринку, реалізовані компанією «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», на об'єктах будівництва акредитованих ПАТ «КБ «ГЛОБУС»</td> </tr> <tr> <td>Суб'єкт кредитування</td> <td style="text-align: justify;" colspan="2">Фізичні особи одержують доходи як наймані працівники або як пенсіонери (у т. ч. пенсіонери) та фізичні особи-підприємці отримують доходи від власного бізнесу, але кредитуються як фізичні особи. Позичальник і поручитель можуть бути зареєстровані в іншому регіоні, відмінному від регіону отримання кредиту</td> </tr> <tr> <td>Строк кредитування</td> <td colspan="2" align="center">Від 1 до 20 років</td> </tr> <tr> <td>Валюта кредиту</td> <td colspan="2" align="center">Гривня</td> </tr> <tr> <td>Сума кредиту</td> <td colspan="2" align="center">Від 10 000,00 до 1 500 000,00 гривень</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Процентні ставки (річних)</td> <td align="center"><strong>На перші 2 роки<br /></strong></td> <td align="center"><strong>на наступні роки <br /></strong></td> </tr> <tr> <td align="center">9,99 % в UAH</td> <td align="center">21,9% в UAH</td> </tr> <tr> <td>Комісія за надання кредиту (без ПДВ, одноразово оплачується в день підписання кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника)</td> <td colspan="2" align="center">1,5% від суми кредиту</td> </tr> <tr> <td>Власний внесок (мінімальний)</td> <td style="text-align: justify;" colspan="2"><span>Не менше 20% від договірної вартості квартири згідно попереднього договору купівлі-продажу/ вартості цінних паперів (згідно договору бронювання/ резервування/інформаційної довідки)</span></td> </tr> <tr> <td>Забезпечення</td> <td colspan="2"> <ul> <li>Обов'язково фінансове доручення чоловіка/дружини - у разі, якщо Позичальник перебуває в шлюбі;</li> <li>Іпотека майнових прав на нерухоме майно; після введення будинку в експлуатацію -  Іпотека нерухомого майна, з одночасним  розірванням Договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно;</li> <li>Застава цінних паперів (в разі застосування схеми фінансування через цінні папери)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Страхування</td> <td colspan="2">Обов'язковому страхуванню підлягає предмет іпотеки є нерухомість, придбана за рахунок позикових коштів (після оформлення свідоцтва на право власності).<br />Страхування проводиться виключно в узгоджених з Банком страхових компаніях</td> </tr> <tr> <td>Дострокове погашення кредиту</td> <td colspan="2">Можливо без обмежень</td> </tr> </tbody> </table> <br /><span class="editor_text_focus"><img src="images/tinymce/image/stories/icons/word.jpg" alt="" width="24" height="24" /> <span class="editor_focus_link"><a href="images/tinymce/file/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%86%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf" target="_blank">Перелік об'єктів будівництва, на які поширюються акційні умови</a> </span></span>