АТ «КБ  «ГЛОБУС» оголошує конкурс з відбору незалежної аудиторської компанії для  проведення аудиту фінансової звітності та "Звіту про управління" за 2021 рік, оцінки якості активів банку за кредитними операціями.  У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: 15.09.2021.

Умови конкурсу викладені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, що додається.

Мета конкурсу: отримання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, Звіту про управління", оцінки якості активів банку за кредитними операціями АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2021 рік, що включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України;
 • оцінка якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку за 2021 рік згідно з Постановою Правління НБУ № 141 від 22.12.2017.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі просимо надсилати пропозиції про здійснення аудиту (вартість, строки тощо) та інформацію щодо відповідності вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Інформацію про аудиторську фірму (додаток№1);
 • Анкету суб’єкта аудиторської діяльності (додаток №2);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій та сертифікатів;
 • цінову пропозицію щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відповідності вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;
 • результати контролю якості послуг, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка, за адресою: 040073, м. Київ, пров. Куренівський 19/5.

Контактна особа:
Член Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» - Голова Аудиторського комітету Вощилко Марина Володимирівна  (044) 585 71 00, електронна скринька: MVoschylko@globusbank.com.ua.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «КБ «ГЛОБУС» доступна на веб-сайті Банку мережі Інтернет. Додаткова інформація про діяльність АТ «КБ «ГЛОБУС» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом АТ «КБ «ГЛОБУС».

Про результати Конкурсу  повідомимо всіх учасників, що приймали участь електронною поштою або шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Банку.

Додатки (конкурсна документація) 

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності