Банк «Глобус» став офіційним партнером Всеукраїнського депозитарію цінних паперів

З 2010 р. Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Глобус» (www.globusbank.com.ua) стало офіційним партнером Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) з питань дематеріалізації цінних паперів.

Нагадаємо, з метою підвищення рівня обізнаності емітентів цінних паперів про відповідні вимоги чинного законодавства і забезпечення своєчасного виконання ними норм Закону України «Про акціонерні товариства», ВДЦП реалізує Програму розкриття і розповсюдження інформації стосовно дематеріалізації цінних паперів. Для реалізації Програми ВДЦП залучає Партнерів з питань дематеріалізації – зберігачів цінних паперів, які відповідають критеріям надійності, що встановлені Депозитарієм, мають високий рівень обізнаності щодо процесів дематеріалізації та великий досвід роботи.

За словами Голови Правління ВАТ КБ «Глобус» Валерія Прохоренка, статус Банку, як Партнера ВДЦП, підтверджує те, що фінансовий стан установи відповідає вимогам, що встановлені Депозитарієм і які необхідні для здійснення якісної діяльності зберігача цінних паперів в частині дематеріалізації ЦП. Зокрема, Банк «Глобус» повністю виконав умови стосовно якості депозитарних послуг, прозорості тарифів та відсутності в них прихованих платежів. Окрім цього Банк розробив спеціальні тарифи для емітентів, які переводять випуски цінних паперів документарної форми існування в бездокументарну. «Бездокументарна форма існування цінних паперів – це найнадійніша і безпечніша форма, що виключає виникнення подвійних реєстрів, – зауважує Валерій Прохоренко. – Ця форма максимально спрощує процес перереєстрації прав власності і прискорює процес проведення операцій з цінними паперами».

Як відомо, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» акції товариств планується випускати лише іменні та в бездокументарній формі, а товариства, які мають акції в документарній формі існування, повинні перевести їх в бездокументарну впродовж двох років з дня опублікування Закону, тобто до 29 жовтня 2010 р.


Довідка: Ліцензія Серії АВ № 483504 на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ВАТ КБ «Глобус» видана 30.07.09 р.

За підсумками 2009 р. активи ВАТ КБ «Глобус» – 597,6 млн. грн. зобов'язання – 420,4 млн. грн. Регулятивний капітал – 177,9 млн. грн., статутний капітал, – 160 млн. грн.