Банку «ГЛОБУС» підвищено кредитний рейтинг

20 вересня 2016 року рейтинговий комітет Рейтингового Агентства «Експерт-Рейтинг» ухвалив рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «КБ« ГЛОБУС» за національною шкалою на рівні uaA + і поліпшенні прогнозу з нейтрального на позитивний.

Також було оновлено рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaA + характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.

Ухвалюючи рішення про підтвердження рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перше півріччя 2016 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-серпень 2016 року.

 

Капітал і адекватність капіталу

 

Станом на 01.09.2016 р. регулятивний капітал ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) склав 415,876 млн. грн., що на 53,55% вище показника станом на 01.06.2016 р. і на 38,87% вище, ніж станом на 05.01.2016 р. Зростання значень нормативу Н1 і поточний обсяг статутного капіталу знижують ризики невиконання вимог НБУ.

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) станом на 01.09.2016г. склав 17,63%, що на 6,21 п.п. більше, ніж станом на 01.06.2016 р. Агентство нагадує, що норматив Н2, встановлений НБУ, не повинен бути нижчий 10%. Таким чином, динаміка Н2 ПАТ «КБ «ГЛОБУС»вказує на зростання запасу даного нормативу і до граничного значення нормативу, яке встановлено НБУ, і до середнього значення нормативу по банківській системі, яке на 01.09.2016 становило 13,9%.

 

Агентство звертає увагу на те, що 23.05.2016 р. акціонери Банку ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу на 140 млн. грн. Дана дія стало причиною значного приросту Н1 і Н2 Банку 23-25 серпня 2016 року. Агентство дає позитивну оцінку приросту запасу за нормативами Н1 і Н2 Банку.

 

Структура і якість активів

 

За останні чотири квартали частка кредитів в активах ПАТ «КБ «ГЛОБУС» зросла з 58,60% до 68,44%. На думку Агентства, зростання частки кредитів в активах Банку заслуговує позитивної оцінки і повинно позитивно позначитися на доходах Банку.

 

За той же період частка валютних кредитів у портфелі Банку зросла з 5,46% до 10,69%, але все ще залишається несуттєвою і не може мати помітного впливу на якість кредитного портфеля Банку.

 

Частка кредитних операцій, класифікованих за четвертою і п'ятою категоріями якості, за останні чотири квартали зросла лише з 7,12% до 10,90%, що відповідає загальним тенденціям по банківській системі.

 

Співвідношення між резервами за кредитними операціями, а також кредитами і заборгованістю клієнтів зросла з 11,43% до 13,45%, що також відображає ринкові тенденції.

 

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» упродовж останніх 13 кварталів підтримував спеціалізацію на кредитуванні юридичних осіб, частка кредитів фізичним особам на 01.07.2016 р. становила всього 1,80% від кредитів і заборгованості клієнтів Банку.

 

Ліквідність

 

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.09.2016 р. склав 112,59%, що на 65,91 п.п. вище, ніж станом на 01.04.2016 р. і на 68,81 п.п. вище, ніж станом на початок року. Таким чином, станом на початок вересня 2016 року Банк підтримував дуже великий запас нормативу миттєвої ліквідності Н4. Крім того, Агентство відзначає, що протягом усього періоду аналізу (з 05.01.2016 р. По 01.09.2016 р.) Норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 20%.

 

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) протягом перших 8 місяців 2016 року коливався в діапазоні від 40,10% до 93,19%. Відповідно до звітності, Н5 Банку жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 40%.

 

Норматив короткострокової ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) протягом перших 8 місяців 2016 року коливався в діапазоні від 70,28% до 105,08%. Н6 Банку жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 60%.

 

Водночас, Агентство звертає увагу, що починаючи з червня 2016 року за нормативами Н5 і Н6, і з другої декади серпня за нормативом Н4 банк формував яскраво виражений висхідний тренд, збільшуючи запас нормативів до граничного значення, встановленого НБУ.

 

Даючи оцінку виявленої тенденції, слід розуміти, що на 01.09.2016 всі три нормативи ліквідності Банку були вищими за середні значення по банківській системі. Аналогічну ситуацію було відзначено і при аналізі нормативу адекватності регулятивного капіталу - Н2.

 

Прибутковість операцій

 

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» закінчив перше півріччя 2016 року з прибутком в розмірі 1,623 млн. грн., проти прибутку за перше півріччя 2015 року в розмірі 2,685 млн. грн. Агентство дає позитивну оцінку самого факту прибуткової роботи Банку в складний для банківської системи період. Агентство нагадує, що перший квартал 2016 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» закінчив з прибутком у сумі 0,569 млн. грн.

 

Сприймаючи дані про доходи Банку, слід брати до уваги, що останні 13 кварталів ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не допускав збиткової роботи (крім IV кварталу 2015 року).

 

Також у першому півріччі 2016 року Банку вдалося наростити чистий процентний дохід порівняно з першим півріччям 2015 року. Так, якщо за перше півріччя 2015 року ЧПД Банку становив 21,115 млн. грн., то за перше півріччя 2016 року він збільшився до 32,761 млн. грн. або на 55,15%.

 

Інші фактори

 

Перевірка по загальнодоступних базах даних Державної фіскальної служби показала, що на 19.09.2016 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості. Також було встановлено, що Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

 

У вересень 2016 року ПАТ «КБ «ГЛОБУС» увійшов з яскравим трендом зростання всіх трьох нормативів ліквідності і нормативу достатності регулятивного капіталу. Агентство пов'язує зростання нормативів з докапіталізацію Банку в серпні 2016 року у 140 млн. грн. Також ПАТ ПАТ «КБ «ГЛОБУС» забезпечив в першому півріччі 2016 року приріст чистого процентного доходу на 55,15%, проте прибуток Банку знизився за той же період на 39,55%.

 

На думку Агентства, позитивні тенденції, задані Банком у другій половині літа 2016 року, дозволяють говорити про можливе підвищення довгострокового кредитного рейтингу Банку в тому випадку, якщо ці тенденції збережуться протягом найближчих 1-2 місяців. Рішення Агентства про поліпшення прогнозу по рейтингу Банку відображає виявлені тенденції.

 

 

З матеріалами Рейтингового Агентства «Експерт-Рейтинг» Ви можете ознайомитися тут.