Найменування параметра депозитного продуктуЗначення
Суб'єкт залучення депозиту Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які мають відкриті поточні рахунки в ПАТ «КБ« ГЛОБУС»
Строк залучення депозиту 1-365 календарних днів
Валюта депозиту Гривня (980)
Обмеження суми депозиту Не обмежується
Процентна ставка Встановлюється рішенням КУАП, змінюється згідно рішення КУАП для всіх з попереднім повідомленням клієнтів за програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" за 1 (один) робочий день
Мінімальний розмір депозиту 1 000,00 грн
Поповнення депозиту Мінімальна сума поповнення депозиту 1 000,00 грн
Термін вкладу зачисленя В день укладення депозитного договору
Метод розрахунку відсотків Відсотки за вкладом нараховуються з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. Нарахування відсотків на Внесок здійснюється щомісячно за фактичну кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) та році (застосовуючи метод факт/факт)
Рахунки, які відкриваються 2600, 2650, 2608, 2658
Спосіб і періодичність сплати відсотків Відсотки за Вкладом перераховуються на вкладний (депозитний) рахунок в перший робочий день місяця, наступного за звітним. При перерахуванні відсотків по вкладу на вкладний (депозитний) рахунок, сума Вкладу щомісяця збільшується на суму відсотків, нарахованих за відповідний попередній період. Відсотки виплачуються Вкладникові після закінчення строку розміщення Вкладу шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок, відкритий в ПАТ КБ «ГЛОБУС»
Можливість пролонгації/зміни умов депозиту Дозволяється
Дострокове розірвання депозиту Дозволяється без застосування штрафних санкцій
Дострокове зняття частини депозиту Часткове зняття коштів допускається не менше 1 000,00 грн. при збереженням мінімального залишку в сумі 1 000,00 грн. з оформленням відповідних платіжних документів дозволяється за умови надходження повідомлення до Банку за допомогою програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" про часткове зняття коштів:
- у разі надходження такого повідомлення до 13:00 години / - виконується в день його отримання Банком;
- у разі надходження такого повідомлення після 13:00 - виконується на наступний робочий день або в день його отримання Банком на розсуд Банку)
У разі неможливості вкладника скористатися програмно-технічним комплексом "Клієнт-Банк" допускається надання повідомлення про часткове зняття коштів на паперовому носії
Закінчення строку розміщення вкладу
Внесок виплачується вкладнику після закінчення строку розміщення вкладу шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок, відкритий в АТ КБ «ГЛОБУС»
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту Так, як даний продукт розроблений для існуючих Клієнтів Банку вже мають у Банку поточний рахунок (тобто Банком здійснена ідентифікація і верифікація Клієнтів і сформовано справу з юридичного оформлення рахунків), то перед оформленням договору працівник Банку повинен перевірити актуальність інформації по Клієнту
Обов'язкові додаткові умови Наявність підключення до програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк"За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 або у відділення Банку і наші фахівці з радістю Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.