Найменування параметру депозитного продуктуЗначення
Суб'єкт залучення депозиту Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які мають відкриті поточні рахунки в ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
Строк залучення депозиту 1-365 календарних днів
Валюта депозиту Гривня (980)
Максимальна сума депозиту Не обмежується
Процентна ставка Встановлюється рішенням КУАП, змінюється згідно рішення КУАП для всіх з попереднім повідомленням клієнтів за програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" за 1 (один) робочий день
Мінімальна сума депозиту 1 000,00 грн
Поповнення депозиту Мінімальна сума поповнення депозиту 1 000,00 грн
Строк зарахування Вкладу В день укладення депозитного договору
Метод розрахунку процентів Проценти по Вкладу нараховуються від дня, наступного за днем надходження Вкладу в Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунку Вкладника з інших підстав. Нарахування процентів на Вклад здійснюється щомісячно за фактичну кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) та році (застосовуючи метод факт/факт)
Рахунки, які відкриваються 2600, 2650, 2608, 2658
Спосіб і періодичність сплати відсотків Проценти по Вкладу перераховуються на вкладний (депозитний) рахунок в перший робочий день місяця наступного за звітним. При перерахуванні процентів по вкладу на вкладний (депозитний) рахунок, сума Вкладу щомісячно збільшується на суму процентів, нарахованих за відповідний попередній період. Проценти виплачуються Вкладнику по закінченні строку розміщення Вкладу шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок, відкритий в ПАТ КБ «ГЛОБУС»
Можливість пролонгації/зміни умов депозиту Дозволяється
Дострокове розірвання депозиту Дозволяється без застосування штрафних санкцій
Дострокове зняття частини депозиту

Часткове зняття коштів допускається не менш ніж 1 000,00 грн. при збереженням мінімального залишку в сумі 1 000,00 грн. з оформленням відповідних платіжних документів дозволяється за умови надходження повідомлення до Банку за допомогою програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" про часткове зняття коштів:
- у разі надходження такого повідомлення до 13:00 години – виконується в день його отримання Банком;
- у разі надходження такого повідомлення після 13:00 години – виконується на наступний робочий день(або в день його отримання Банком на розсуд Банку);
У випадку неможливості Вкладника скористатися програмно-технічним комплексом "Клієнт-Банк" допускається надання повідомлення про часткове зняття коштів на паперовому носії

Закінчення строку розміщення вкладу
Вклад виплачується Вкладнику по закінченні строку розміщення Вкладу шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок відкритий в АТ КБ «ГЛОБУС»
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту Так, як даний продукт розроблений для існуючих Клієнтів Банку що вже мають в Банку поточний рахунок (тобто Банком здійснено ідентифікацію та верифікацію Клієнтів і сформовано справу з юридичного оформлення рахунків), то перед оформленням договору співробітник Банку повинен перевірити актуальність інформації по Клієнту
Обов'язкові додаткові умови Наявність підключення до програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк"За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 або у відділення Банку і наші фахівці з радістю Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.