Депозитний калькулятор


Файли для скачування

Архів документів

Попередження! при відкритті банківського вкладу на умовах депозитної програми «Класичний» або «Накопичувальний», Вкладнику безкоштовно відкривається картковий рахунок на умовах тарифного плану "Депозитна карта"


Попередження! Умовами договору банківського вкладу (депозиту) для вкладів «Класичний» або «Накопичувальний» не передбачена можливість дострокового розірвання договору


Попередження! внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу (депозиту) здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України


Попередження! Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів, Вкладник не звернувся до Банку з наміром повернути Вклад або не повідомив про це за телефоном Контакт-центру, то в день закінчення строку розміщення Вкладу, Вклад вважається розміщеним на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу, для депозитного Вкладу «Класичний» із додаванням діючої процентної ставки згідно програми лояльності «Бонус» для постійних клієнтів або програми лояльності “Бонус+” для пенсіонерів та програми лояльності «АВТОЛОНГАЦІЯ», якщо така діє на день продовження строку розміщення Вкладу і діяла на момент розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк Вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Строк Вкладу може продовжуватись неодноразово.

Якщо ж Вкладник відмінив автопролонгацію вкладу, то по завершенню терміну розміщення коштів, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на картковий рахунок Вкладника, відкритий в Банку на умовах тарифного плану "Депозитна карта"


Попередження! При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім відкриття карткового рахунку на умовах тарифного плана "Депозитна карта"