Найменування депозитного продуктуЗначення
Суб'єкт залучення депозиту Юридична особа, фізична особа-підприємець
Строк залучення депозиту 31-365 днів
Валюта депозиту Гривня (980)
Обмеження суми депозиту Немає
Процентна ставка Встановлюється рішенням КУАП
Мінімальний розмір депозиту 50 000,00 грн
Поповнення депозиту Допускається. Мінімальна сума поповнення вкладу 5 000 грн
Термін зарахування Вкладу Від 1 до 3 робочих днів від дати підписання депозитного договору
Метод розрахунку відсотків Відсотки за Вкладом нараховуються з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунка Вкладника з інших підстав. Нарахування відсотків на внесок здійснюється Банком в один з 4-х останніх календарних днів (як правило, 28 числа кожного місяця) щомісяця за фактичну кількість днів в періоді (з 28-го числа попереднього місяця по 27-е число поточного місяця включно) та році (застосовуючи метод факт/факт).
Рахунки, які відкриваються 2600, 2650, 2608, 2658
Можливість пролонгації/зміни умов депозиту Дозволяється
Спосіб нарахування відсотків Відсотки за Вкладом перераховуються на вкладний (депозитний рахунок) в перший робочий день місяця, наступного за звітним. При цьому щомісяця сума Вкладу збільшується на суму відсотків, нарахованих за відповідний попередній період. По закінченню терміну розміщення Вкладу, відсотки сплачуються шляхом зарахування на поточний рахунок.
Дострокове зняття частини депозиту Часткове дострокове зняття вкладу допускається без застосування штрафних санкцій за умови збереження мінімального залишку 50 000 грн. і повідомлення Банку за 2 (два) робочих дні до очікування дати розірвання Договору.
Закінчення строку розміщення Вкладу Внесок виплачується Вкладнику після закінчення строку розміщення Вкладу шляхом перерахування на його поточний рахунок
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту ЮРИДИЧНА ОСОБА:
   1. Паспорт керівника;
   2. Наказ про призначення керівника;
   3. Протокол зборів засновників (учасників, акціонерів) про призначення керівника;
   4. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) керівника;
   5. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчі документи не подають. Юридична особа, утворена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її заснування або про здійснення діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма учасниками;
   6. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців має відомостей про юридичну особу;
   7. Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

ФО - ПІДПРИЄМЕЦЬ:

1. Паспорт;
2. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що має відомості про юридичну особу;


Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Опитувальник
За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном (044) 392-00-00 або у відділення Банку і наші фахівці з радістю Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.