Найменування параметру депозитного продукту Значення 
Суб’єкт залучення депозиту  Фізична особа
Термін залучення депозиту  366 - 730 днів
Валюта депозиту  Гривня, долар США, євро 
Обмеження суми депозиту  Відсутні
Відсоткова ставка 
  • В гривні – 12%
  • В дол.США – 2%
  • В євро – 1,5%
Мінімальний розмір депозиту   150 000,00 грн./25 000,00 дол.США/25 000,00 євро
Поповнення депозиту  Дозволяється
Мінімальна сума поповнення депозиту 5000,00 грн./ 1000,00 дол. США/1000,00 євро.
Спосіб та періодичність сплати відсотків  Відсотки по Вкладу перераховуються на вкладний (депозитний рахунок) в перший робочий день місяця наступного за звітним. При цьому щомісячно сума Вкладу збільшується на суму відсотків, нарахованих за відповідний попередній період. Відсотки виплачуються Вкладнику або уповноваженому представнику Вкладника по закінченню терміну розміщення Вкладу шляхом виплати готівкою з каси Банку або зарахування на поточний, картковий рахунок Вкладника на підставі письмової заяви Вкладника
Дострокове зняття частини депозиту  Часткове дострокове зняття вкладу дозволяється після 30 днів (з дати оформлення вкладу) без застосування штрафних санкцій за умови збереження мінімального залишку 5’000 грн., 1’000 доларів США/євро та повідомлення Банку не менш, ніж за 2 робочих дні
Дострокове зняття депозиту  У випадку дострокового розірвання Договору Вкладник письмово повідомляє Банк про свої наміри за 5 (п’ять) робочих днів до дати отримання коштів. Вкладнику повертається вклад та сплачуються нараховані відсотки, які перераховуються в залежності від строку фактичного розміщення вкладу за процентною ставкою 1%
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту  Оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, опитувальний лист


Типова форма договору


За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 або до відділень Банку і наші спеціалісти радо Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.