Депозит «Зручний»

Найменування параметру депозитного продукту
Значення
Суб'єкт залучення депозиту  Фізична особа
Термін залучення депозиту  366 -730 календарних днів
Валюта депозиту  Гривня, долар США, євро
Обмеження суми депозиту  Відсутні
Відсоткова  ставка, річних 
Гривня
10%
Долар США
0,5%
Євро
0,5%
Мінімальний розмір депозиту  
Гривня
1000 гривень
Долар США
200 доларов
Євро
200 євро
Поповнення депозиту  Дозволяється
Мінімальна сума поповнення депозиту 1000,00 грн/ 200,00 дол.США /200,00 євро.
Спосіб та періодичність сплати процентів  Проценти по Вкладу перераховуються на вкладний (депозитний рахунок) в перший робочий день місяця наступного за звітним. При цьому щомісячно сума Вкладу збільшується на суму процентів, нарахованих за відповідний попередній період. Проценти виплачуються Вкладнику або уповноваженому представнику Вкладника по закінченні терміну розміщення Вкладу шляхом виплати готівкою з каси Банку або зарахування на поточний, картковий рахунок Вкладника на підставі письмової заяви Вкладника
Можливість пролонгації/зміни умов депозиту  Не передбачено
Дострокове зняття частини депозиту 
Часткове дострокове зняття вкладу дозволяється після 2 робочих днів (з дати оформлення вкладу) без застосування штрафних санкцій за умови збереження мінімального залишку 1'000 грн., 200 доларів США/євро та повідомлення банку за 2 робочих дні
Дострокове зняття депозиту/штрафи  У випадку, дострокового розірвання Договору, Вкладник письмово повідомляє Банк про свої наміри за 5 (п'ять) робочих днів до дати отримання коштів, зазначених в заяві. Вкладнику повертається вклад та сплачуються нараховані проценти, які перераховуються в залежності від строку фактичного розміщення вкладу за процентною ставкою 1%
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту  Оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, опитувальний лист

Типова форма договору


За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 або до відділень Банку і наші спеціалісти радо Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.