Кредитна програма Енергоефективності в рамках співпраці з ТОВ "ГРЕСА-ГРУПП"

Обмеження застосування АТ «КБ «ГЛОБУС» (надалі - Банк) не здійснює кредитування за цією Програмою Позичальників:
- які є пов'язаними з Банком особами
- які мають прострочену заборгованість більше 7 календарних днів за будь-яким зобов'язанням перед Банком або іншими банками
Суб'єкт кредитування  Юридичні особи, фізичні особи - підприємці (надалі - Позичальники), які відповідають одночасно наступним вимогам:
- працюють на ринку України не менше 12 місяців
- фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «В» - для фізичних осіб-підприємців згідно з рейтинговою оцінкою Банку
- відсутність негативної інформації щодо Позичальника в бюро кредитних історій1
Цільове спрямування кредиту  - придбання нового обладнання та устаткування (далі - Продукція)
- за бажанням клієнта можливе збільшення розміру кредиту на монтаж і встановлення обладнання та устаткування
Вид кредитної операції  Кредит
Валюта операції  Гривня
Обмеження суми кредиту  3 000 000 гривень
Умови кредитування  В залежності від строку кредитування, власного внеску та групи2 Продукції
 Власний внесок  Від 20% до 50% Від 50%
 Термін кредитування  До 12 міс До 36 міс До 60 міс До 12 міс До 36 міс До 60 міс
 Група Продукції  Процентна ставка
 1  2%  16,6%  19,9%  0,3% 12,5%  17,4%
 2  1%  13,2%  17,8%  0,1%  7,1%  14,2%
 3  0,3%  9,8%  15,8%  0,01%  1,7%  10,9%
Комісія, яку сплачує Позичальник (без ПДВ) Для кредитів - за надання кредитних коштів:
1% - для кредитів терміном до 12 місяців (включно)
1,5% - для кредитів терміном понад 12 місяців
Комісія визначається від суми кредиту, визначеного в кредитному договорі. Сплата здійснюється одноразово, в день надання кредитних коштів
Забезпечення кредиту 1. забезпеченням за кредитом є застава обладнання та устаткування, яке буде придбане за рахунок кредитних коштів
2. У разі збільшення розміру кредиту на монтаж та установку обладнання, додатковим забезпеченням по кредиту може виступати додаткове обладнання, депозит, нерухоме майно, транспортні засоби.
Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій
Термін надання рішення Протягом 5 робочих днів
1Негативна кредитна історія - наявна на момент кредитної заявки прострочена заборгованість за кредитами банку або прострочена заборгованість більше 90 днів протягом останніх 2 років.

2Приналежність Продукції до відповідної групи визначається ТОВ «Греса-групп» самостійно та приналежність до групи фіксується у рахунку-фактурі Учасника Акційних умов.