АТ «КБ «ГЛОБУС» надає банківські гарантії для підтримки статусу акредитованого агента ІАТА


Гарантія для акредитації в IATA забезпечується виконанням агентом своїх зобов'язань перед Міжнародною Асоціацією Повітряного Транспорту (International Air Transport Association) та/або авіакомпаніями-учасниками звітно-розрахункової системи IАТА BSP, які призначили або в майбутньому призначать Агента, і видається строком на 1 рік.

ПРОГРАМА
«Гарантія агентам, акредитованим IATA»
співпраці з ТДВ «СК «ГАРДІАН»)

Найменування параметру кредитного продукту Значення
Цільове спрямування 

Гарантія агентам, акредитованим IATA -  забезпечення грошових зобов’язань щодо продажу пасажирських авіаперевезень відповідно до агентських договорів з Міжнародною Асоціацією Повітряного транспорту (далі – ІАТА) та/або авіакомпаніями-учасниками Звітно-розрахункової системи ІАТА BSP

Форма надання

Гарантійний лист Банку на паперовому носії

Бенефіціар

IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION), Міжнародна асоціація повітряного  транспорту

Вид операції

Гарантія забезпечення грошових зобов’язань щодо продажу пасажирських авіаперевезень (безумовна та безвідклична)

Термін надання гарантії

До 12 місяців 

Валюта 

Валюта гарантії - Долари США  (еквівалент у національній валюті  за офіційним курсом НБУ на день укладання  Договору про надання гарантії)

 

Валюта операції - еквівалент у національній валюті  за офіційним курсом НБУ на день укладання  Договору про надання гарантії

Розмір операції

Гривневий  еквівалент суми гарантій по курсу Національного банку України на день укладання Договору про надання гарантії, але не більше еквіваленту 200 000,00 дол. США (двісті тисяч доларів США) для одного Принципала

Комісійні доходи
  • Комісія за надання гарантії - 3,5% річних від суми наданої гарантії 

Комісія сплачується одноразово в день укладання Договору про надання гарантії. Сплата комісії здійснюється в національній валюті України по курсу НБУ на дату сплати

Забезпечення

Без забезпечення
За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 або до відділень Банку і наші спеціалісти радо Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань