ГЛОБУС БАНК став АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Шановні Клієнти!

У відповідності до вимог законодавства України, тип Публічного Акціонерного Товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» було змiнено з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Датою державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР, є 28.12.2018 року. 

Повне найменування ГЛОБУС БАНКУ до змiни – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС».

Повне найменування ГЛОБУС БАНКУ пiсля змiни – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС».