Гарантії забудовникам

Програма «Гарантії для замовників будівництва на виконання Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»

Найменування параметру кредитного продукту Опис продукту
Цільове спрямування 

Гарантія  на користь осіб, які відповідно до укладених після набрання чинності «Порядком поширення дії Закону України “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому” на об’єкти будівництва та їх складові частини, які після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта стануть самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, гаражний бокс, інше житлове або нежитлове приміщення, машино-місце тощо» затвердженого Постановою КМУ №596 від 13.06.2023 року (надалі - Порядком) правочинів набувають право на отримання об’єкта будівництва або його складових частин у власність після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, щодо відсутності прав третіх осіб на такі об’єкти або прав юридичних осіб, які здійснювали залучення коштів шляхом відчуження майнових прав (далі – Гарантія) -  спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого Банк, як банк-гарант, бере на себе грошове зобов'язання перед бенефіціарами сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку.

Форма надання

Гарантія на паперовому носії та/або у вигляді електронного документа, з накладеними кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Банку-Гаранта і кваліфікованою електронною печаткою Банку-Гаранта із застосуванням електронної позначки часу (далі разом – КЕП Банку–Гаранта)

Принципал

Юридичні особи – замовники будівництва (або особи, яким передано права замовників будівництва), які відповідають одночасно наступним вимогам:

  • відсутні відомості про порушення справи про банкрутство;
  • відсутня прострочена заборгованість за кредитами за інформацією з бюро кредитних історій;
  • відсутні публічні арешти.
Вид операції Гарантія
Термін надання гарантії Строком не менш як на три роки протягом будівництва об’єкта будівництва, але у будь-якому разі на строк до дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та не менше одного року з дня прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Валюта операції Національна валюта України

Розмір операції

Не менше 10 відсотків вартості всіх майбутніх об’єктів нерухомості, щодо яких за замовником реєструються спеціальне майнове право, що розрахована як добуток загальної площі цих майбутніх об’єктів нерухомості, помноженої на опосередковану вартість спорудження житла станом на дату видачі гарантії.

Забезпечення
  • Грошове покриття в розмірі 10% від суми гарантії для клієнтів, які акредитовані в Банку за програмами цільового роздрібного кредитування «Житло в кредит» (первинний ринок) та «єОселя»;
  • Грошове покриття в розмірі 30% від суми гарантії для клієнтів, які не акредитовані в Банку за  програмами цільового роздрібного кредитування.

Додаткове забезпечення (у разі необхідності):

  • майнових прав на грошові кошти, що розміщені на депозитному рахунку юридичної або фізичної особи;
  • іпотеки нерухомого майна/застави рухомого майна;
  • поруки юридичної або фізичної особи; 
Комісійні доходи Комісія за надання гарантії:
  • від 3% від суми гарантії, але не менше 1500,00 грн. сплачується одноразово в день надання гарантії – для клієнтів, які  акредитовані в Банку за програмами цільового роздрібного кредитування «Житло в кредит» (первинний ринок) або «єОселя»;
  • від 3,5% - від суми гарантії, але не менше 1500,00 грн. сплачується одноразово в день надання гарантії – для клієнтів, які  не акредитовані в Банку за  програмами цільового роздрібного кредитування;
Комісія за зміну умов Гарантії – не менше 500 грн. за кожну зміну умов Банківської гарантії.