АТ «КБ «ГЛОБУС» пропонує послуги відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій з ними.
Депозитарна установа АТ «КБ «ГЛОБУС» надає юридичним особам усіх форм власності, а також фізичним особам повний комплекс депозитарних послуг:

  • Відкриття рахунків у цінних паперах: для юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів безпосередньо та через керуючого рахунком;
  • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах: зарахування і списання, переказ і переміщення, поставка цінних паперів проти платежу, обмеження цінних паперів в обігу;
  • Зберігання всіх видів цінних паперів;

  • Обслуговування операцій емітента цінних паперів: відкриття рахунків інвесторам, розміщення випуску цінних паперів на рахунках;
  • Інформаційне обслуговування: надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунку, моніторинг корпоративних дій українських компаній, підготовка облікових реєстрів;

 • Представництво на зборах акціонерів: представництво інтересів акціонерів на зборах акціонерів, голосування за дорученням, інформування акціонерів про результати проведення зборів.

АТ «КБ «ГЛОБУС» надає послуги з обслуговування операцій як з корпоративними, так із державними цінними паперами. 


Депонування цінних паперів в депозитарній установі забезпечить Вам:

 • швидку і своєчасну поставку та одержання цінних паперів;
 • зменшення ризиків непоставки або неодержання цінних паперів;
 • швидкий і зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні;
 • інформування клієнтів та відображення на рахунках операцій емітента щодо випущених ним цінних паперах. 
Для отримання більш детальної інформації про послуги та тарифи Банку «ГЛОБУС» як Депозитарної установи звертайтесь до Управління депозитарної діяльності за телефоном 044-585-06-47, ел. адресою: zberigach@globusbank.com.ua і наші спеціалісти допоможуть Вам у вирішенні Ваших фінансових питань.