АТ «КБ «ГЛОБУС» пропонує послуги відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій з ними.
Депозитарна установа АТ «КБ «ГЛОБУС» надає юридичним особам усіх форм власності, а також фізичним особам повний комплекс депозитарних послуг:

  • Відкриття рахунків у цінних паперах: для юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів безпосередньо та через керуючого рахунком;

  • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах: зарахування і списання, переказ і переміщення, поставка цінних паперів проти платежу, обмеження цінних паперів в обігу;

  • Зберігання всіх видів цінних паперів;

  • Обслуговування операцій емітента цінних паперів: відкриття рахунків інвесторам, розміщення випуску цінних паперів на рахунках;

  • Інформаційне обслуговування: надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунку, моніторинг корпоративних дій українських компаній, підготовка облікових реєстрів;

 • Представництво на зборах акціонерів: представництво інтересів акціонерів на зборах акціонерів, голосування за дорученням, інформування акціонерів про результати проведення зборів.

АТ
«КБ «ГЛОБУС» надає послуги з обслуговування операцій як з корпоративними, так із державними цінними паперами. 


Депонування цінних паперів в депозитарній установі забезпечить Вам:

 • швидку і своєчасну поставку та одержання цінних паперів;

 • зменшення ризиків непоставки або неодержання цінних паперів;

 • швидкий і зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні;

 • інформування клієнтів та відображення на рахунках операцій емітента щодо випущених ним цінних паперах. 

word.jpg ТАРИФИ 
word.jpg Тарифи (вступають в дію з 01.10.2018)


Для отримання більш детальної інформації про послуги та тарифи Банку «ГЛОБУС» як Депозитарної установи звертайтесь до Управління депозитарної діяльності за телефоном 044-585-06-47, ел. адресою: zberigach@globusbank.com.ua і наші спеціалісти допоможуть Вам у вирішенні Ваших фінансових питань.