Зміни у складі Наглядової ради Банку «ГЛОБУС»

Рішенням Акціонера АТ «КБ «ГЛОБУС» №2 від 19.02.2019 р. відбулися зміни у складі Наглядової ради Банку шляхом обрання 19 лютого 2019 року незалежним членом Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» Мустафаєву Діляру Назимівну строком повноважень дії Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС».


Посадова особа прямої та опосередкованої участі в статутному капіталі АТ «КБ «ГЛОБУС» не має.


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.