До відома Клієнтів

Важлива інформація від ГЛОБУС БАНКУ.

 

Інформуємо Вас, що з метою покращення обслуговування клієнтів з 01.09.2020р. АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Банк) впроваджує Договір про надання комплексу послуг банківського обслуговування АТ "КБ "ГЛОБУС".

 

Діючі клієнти Банку-фізичні особи, що обслуговуються в Банку за Договором про надання споживчого кредиту АТ «КБ «ГЛОБУС» для фізичних осіб, Договором банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб, Договором на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки АТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб) та Правилами (договірних умов) відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб у АТ «КБ «ГЛОБУС», переходять на обслуговування за Договором про надання комплексу послуг банківського обслуговування АТ "КБ "ГЛОБУС" з 01.10.2020р.

 

Також повідомляємо, що істотні умови продуктів Банку, за якими обслуговуються діючі клієнти в рамках вищезазначених Договорів, залишаються без змін.

 

У разі незгоди з отриманою пропозицією Банку щодо впровадження нового Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування АТ "КБ "ГЛОБУС", клієнт зобов’язаний до дати набуття чинності даних змін письмово повідомити Банк про таку незгоду та виконати свої зобов’язань за діючим договором. У випадку неотримання Банком письмової незгоди Клієнта з пропозицією Банку (незалежно від причин, в тому числі, поважних причин) в строк до 17-00 за Київським часом останнього дня, який передує даті набуття чинності відповідних змін, такі зміни вважаються такими, що набувають чинності з 01.10.2020р. та є обов’язковими до виконання клієнтом та Банком.

 

З редакцією Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування АТ "КБ "ГЛОБУС" (для фізичних осіб) Ви можете ознайомитись за посиланням або звернутись до найближчого відділення АТ "КБ "ГЛОБУС".