Спільна з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської Міської Державної Адміністрації програма з підтримки київського малого та середнього бізнесу

Для розгляду можливості надання фінансово-кредитної підтримки  (далі - ФКП) позичальник має відповідати таким критеріям:

Критерій 1. Реєстрація та розміщення виробничих потужностей:

позичальник зареєстрований в місті Києві, виробничі потужності повністю або частково розміщені на території міста Києва або Київської області.

Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010:

кредит або кредитна лінія позичальника має реалізовуватись за КВЕД 2010, окрім таких КВЕД, та передбачає визначення цього КВЕД 2010 в ЄДР позичальника, як основного.

Критерій 3. Цільове призначення кредитів або кредитних ліній у рамках напрямів основної діяльності позичальника відповідно до КВЕД 2010:

придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення, а також транспорту, який буде використовуватись в комерційних та виробничих цілях;

модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;

придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості та/або земельних ділянок в платне або безплатне користування третім особам;

здійснення будівництва, реконструкції або ремонту  приміщень, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;

впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на зменшення енергозатрат;

впровадження «зелених технологій»  виробництва;

придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договори комерційної концесії (франчайзингу), пов’язані із реалізацією суб’єктом підприємництва  інвестиційного проєкту.

Критерій 4. Власний внесок позичальника:

Позичальник зобов'язаний профінансувати не менше 20 % вартості об'єкта кредитування.

Максимальна сума кредиту або кредитної лінії, за якими може надаватися ФКП не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 600 000,00 (шістсот тисяч) євро, визначену за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення кредитного договору між Банком та позичальником. Валюта кредиту або кредитної лінії – національна валюта (гривня, UAH).

Максимальна номінальна відсоткова ставка фінансування для позичальників встановлюється кредитним договором і не повинна перевищувати  на дату укладення кредитного договору UIRD (12 місячний) + 6 %.

 

Позичальники, що скористались  Програмою «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%», яка реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва можуть також отримати ФКП за умови відповідності вище вказаним критеріям.