Професійна етика
Основна умова успішного бізнесу - довіра Клієнтів. Професійний успіх Банку "ГЛОБУС" полягає у дотриманні фундаментальних принципів поведінки та ведення бізнесу, які виправдовують таку довіру.

Кодекс корпоративної поведінки та етики
У Банку "ГЛОБУС" діють правила поведінки, дотримання яких є обов'язковим для всіх співробітників. Їх суть полягає у чесній, справедливій та професійній праці у інтересах Клієнта та Банку.

Конфлікт інтересів
В діяльності кожної фінансової установи може виникнути конфлікт інтересів. Для належного вирішення цих процесів, у Банку "ГЛОБУС" запроваджений та успішно функціонує Кодекс корпоративного управління. Головними цілями Кодексу є забезпечення справедливості при вирішенні конфлікту інтересів, захист репутації та інтересів як Клієнтів, так і власних інтересів Банку.

Інформування про порушення
У нашому Банку запроваджена та успішно функціонує анонімна Процедура інформування про порушення. Кожен співробітник, якому стало відомо про порушення співробітниками правил поведінки чи факти шахрайства, може повідомити про це на електронну адресу: compliance@globusbank.com.ua.

Підвищення професійної кваліфікації
Для забезпечення високої якості обслуговування Клієнтів, у Банку "ГЛОБУС" реалізується система навчання, підвищення кваліфікації та контролю знань свої співробітників.