Комплаєнс

Професійна етика
Основна умова успішного бізнесу - довіра Клієнтів. Професійний успіх Банку «ГЛОБУС» полягає в дотриманні фундаментальних принципів поведінки і ведення бізнесу, що виправдовують таку довіру.

Кодекс корпоративної поведінки та етики
У Банку «ГЛОБУС» встановлені правила поведінки, дотримання яких обов'язково для всіх співробітників. Їх суть полягає в чесній, справедливій і професійній праці в інтересах Клієнта і Банку.


Конфлікт інтересів
У діяльності кожної фінансової установи може виникнути конфлікт інтересів. Для належного вирішення цих процесів, У Банку «ГЛОБУС» впровадженй і успішно функціонує Кодекс корпоративного управління. Головними цілями Кодексу є забезпечення справедливості при вирішенні конфліктів інтересів, захист репутації та інтересів як Клієнтів, так і власних інтересів Банку.


Підвищення професійної кваліфікації
Для забезпечення високої якості обслуговування Клієнтів, у Банку «ГЛОБУС» реалізується система навчання, підвищення кваліфікації і контролю знань своїх співробітників.


Інформування про порушення
У нашому Банку впроваджена й успішно функціонує Процедура інформування про порушення, в т. ч. анонімна. Кожен співробітник або Клієнт Банку, якому стало відомо про порушення працівниками правил поведінки чи факти шахрайства, хабарництва, корупції, дискримінації, розголошення конфіденційної інформації, конфліктів інтересів тощо, може повідомити про це Службу комплаєнс наступним чином (на вибір):
- Заповнивши форму повідомлення (у т. ч. анонімного) на сайті Банку https://globusbank.com.ua/uvedomit-sluzhbu-komplaens.html
- Електронним листом на електронну пошту compliance@globusbank.com.ua
- Зателефонувавши до Служби комплаєнс за номером телефону: + 38 (044) 364 72 60
- Надіславши лист за адресою: 04073, Україна, м. Київ, пер. Куренівський, 19/5, з позначкою в полі одержувача "особисто Голові Правління/керівнику Служби комплаєнс/керівнику Служби внутрішнього аудиту/керівнику Департаменту безпеки"

Усі повідомлення - конфіденційна інформація Банку.

Повідомлення, що надсилається заявником повинно містити максимально можливу інформацію про події з неприйнятною поведінкою (хто вчинив неприйнятно; у чому це проявляється; коли, де і чому (якщо це відомо) це сталося; можливі докази).

Анонімність повідомлення автоматично виключає можливість надання зворотної інформації про результати розгляду повідомлення, ускладнює, а в деяких випадках робить неможливим проведення розслідування.

Повідомити службу комплаєнс