Кредит/Кредитна лінія

(Фінансування обігового капіталу)


Найменування параметру кредитного продуктуЗначення
Цільове спрямування кредиту Поповнення оборотних коштів
Суб’єкт кредитування Суб’єкти господарювання, (далі – Позичальники), що здійснюють господарську діяльність щонайменше протягом останніх 12 місяців
Вид кредитної операції Кредит/Відновлювальна(не відновлювана) кредитна лінія
Термін кредитування до 24 місяців
Валюта операції Гривня
Періодичність сплати процентів та основної суми боргу
  • Щомісячний (індивідуальний) графік погашення заборгованості/зменшення ліміту кредитування або обмеження строку користування кожними траншем.
  • Сплата процентів здійснюється щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування.
Обмеження застосування Банк не надає кредити в межах програми:
  • для реалізації проектів, пов`язаних з розвитком нового напрямку бізнесу.
  • на рефінансування заборгованості Позичальника перед іншими фінансовими установами;
  • на фінансування капітальних витрат (реконструкція, купівля основних засобів та т.п.)
  • позичальникам, які мають прострочену заборгованість за будь-яким зобов'язанням перед Банком та іншими банками.
  • у разі виявлення Службою безпеки банку негативної інформації стосовно Позичальника, директора, засновників та/або кінцевих власників бізнесу.
Директор та/або засновники Позичальника, та/або фактичні власники Позичальника, та/або пов`язані з Позичальником особи не повинні мати прострочену заборгованість за будь-яким зобов'язанням перед Банком та/або іншими банками.
Обмеження суми кредиту
Визначається на підставі оцінки фінансового стану позичальника, здійснених фінансово - економічних розрахунків та обсягів наданої ліквідної застави (розрахунок можливих обсягів кредитування під запропоноване забезпечення базується на ліквідаційній вартості об'єктів основного забезпечення)

Для клієнтів відділень максимальна сума кредиту/ліміту кредитної лінії не повинна перевищувати двократний розмір середньомісячних чистих надходжень на поточні рахунки позичальника за останні 6 місяців.

Процентна ставка  Індикативна ставка від 25 % річних. 
Комісійні За розгляд пакету документів на кредитування - 600,00 грн. (шістсот гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ 100,00 грн., сплачується в день подання Позичальником пакету документів на кредитування.

За надання кредиту - 1 % від суми встановленого ліміту, сплачується в день укладання договору.

Забезпечення Мінімальні вимоги щодо структури та якості забезпечення:

З метою покриття кредитного ризику рекомендованим є оформлення основного та додаткового забезпечення за кредитною операцією в обсягах, які повністю покривають чистий кредитний ризик банку згідно з вимогами Положення Національного банку України «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012р. №23 (із змінами та доповненнями).

При цьому до об'єктів нерухомості застосовується коефіцієнт 2 (ліквідаційна вартість майна*/ліміт овердрафту);
до товарів в обігу/виробничих запасів - коефіцієнт 2;
до транспортних засобів та обладнання - коефіцієнт 2.

*Ринкова вартість та ліквідаційна вартість майна (нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання, товарів в оборотів та виробничих запасів) визначається незалежним суб'єктом оціночної діяльності.

Оплата послуг незалежного СОД здійснюється Позичальником за рахунок власних коштів.

Не розглядаються проекти, в яких запропоноване забезпечення:

  • виключно земельні ділянки;
  • нежилі приміщення та виробничі бази.

Фінансова порука директора та/або засновників, які володіють найбільшою часткою у статутного фонду товариства та/або фактичні власники Позичальника - є обов`язковою умовою, незалежно від структури забезпечення по кредиту.

Обов`язковою умовою фінансування є наявність в структурі забезпечення особистого майна засновників позичальника та/або фактичних власників позичальників у розмірі не менше 20%.

Страхування Позичальник здійснює страхування предмету застави/іпотеки у погодженій із Банком страховій компанії.

Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів.

Дострокове погашення заборгованості  Можливе, без застосування штрафних санкцій 
Особливі умови  Прийняття рішення про надання кредиту (відкриття кредитної лінії) на умовах, відмінних від зазначених у цій програмі, в т.ч. понад обмеження, встановлені нею, здійснюється виключно Кредитним комітетом. 


За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 
або до відділень Банку і наші спеціалісти радо Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.