КРЕДИТНА ПРОГРАМА З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
«Фінансова підтримка енергосервісних компаній»

Суб'єкт кредитування

Енергосервісна компанія (скорочено: ЕСКО) - професійна комерційна структура, що надає широкий спектр комплексних енергетичних рішень, включаючи розробку та впровадження проектів з енергозбереження, раціонального використання енергії, елементи енергетичної інфраструктури на умовах підряду, вироблення і постачання енергоносіїв, а також управління ризиками.

ЕСКО проводить поглиблений аналіз об'єктів, розробляє енергоефективні рішення, встановлює необхідні елементи і управляє системою, забезпечуючи економію енергії протягом періоду окупності.

ЕСКО - юридичні особи, фізичні особи - підприємці (далі - Позичальники), які задовольняють наступним вимогам:

  • працюють на ринку України не менше 24 місяців
  • фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» - для фізичних осіб-підприємців згідно з рейтинговою оцінкою Банку
Відсутність негативної інформації про позичальника в бюро кредитних історій
Цільове спрямування кредиту

Придбання нового енергоефективного, енергогенеруючого обладнання та/або матеріалів обладнання (далі - Продукція):

  • встановлення індивідуальних систем опалення
  • утеплення стін будинків; встановлення електричного опалення з енергозберігаючими технологіями
  • встановлення та модернізація теплових мереж та котелень
  • вузли обліку води (гарячої, холодної) і теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) і відповідне додаткове обладнання і матеріали до них
  • системи освітлення
  • водонагрівальне обладнання
Вид кредитної операції Кредит/невідновлювальна кредитна лінія
Валюта операції Гривня
Обмеження суми кредиту 3 000 000 гривень
Умови кредитування Власний внесок Від 30%
Строк кредитування До 36 місяців
Процентна ставка 25%
Комісія, яку сплачує Позичальник (без ПДВ) Для кредитів - за надання кредитних коштів:
1% - одноразово, для кредитів строком до 12 місяців (включно)
1,5% - одноразово, для кредитів терміном більш 12 місяців

Комісія стягується від суми кредиту, зазначеної в кредитному договорі. Оплата проводиться в день підписання кредитного договору
Забезпечення кредиту

1. Забезпеченням по кредиту є застава обладнання, яке буде придбано за рахунок кредитних коштів, за умови відсутності зобов'язань про передачу права власності третім особам.

2. Іншу прийнятну заставу:
- обладнання
- транспортні засоби
- нерухоме майно
- депозити

3. У разі збільшення розміру кредиту на монтаж і установку обладнання, додатковим забезпеченням по кредиту може виступати додаткове обладнання, депозит, нерухомість, транспортні засоби. Ринкова вартість забезпечення визначається суб'єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком. Для юридичних осіб обов'язковим є отримання поруки засновника (ів), що володіє (ють) не менше ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника. Для фізичних осіб-підприємців надається порука чоловіка/дружини

Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій
Термін розгляду кредитної заявки До п'яти робочих днів