Кредитна програма Енергоефективності з ТОВ ТД "АТОН"

Кредитна програма Енергоефективності з ТОВ ТД "АТОН"

Обмеження застосування

АТ «КБ «ГЛОБУС» (надалі – Банк) не здійснює кредитування за цією Програмою Позичальників:

  • які є пов’язаними з Банком особами;
  • які мають прострочену заборгованість більше 7 календарних днів за будь-яким зобов’язанням перед Банком або іншими банками
Суб'єкт кредитування Юридичні особи, фізичні особи-предпринимателиці (далі - Позичальники), які відповідають одночасно наступним вимогам:
- працюють на ринку України не менше 12 місяців
- фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «В» для фізичних осіб-підприємців у відповідності з рейтинговою оцінкою Банку
- відсутність негативної інформації щодо Позичальника в бюро кредитних історій1
Цільове спрямування кредиту - придбання нового обладнання та устаткування (далі – Продукція);
- за бажанням Клієнта можливе збільшення розміру кредиту на монтаж і встановлення обладнання та устаткування
Вид кредитної операції Кредит
Валюта операції Гривня
Обмеження суми кредиту 3 000 000,00 грн
Умови кредитування Власний внесок Від 30%
Строк кредитування До 60 місяців
Процентна ставка       В залежності від строку кредитування, власного внеску та групи Продукції2 (якщо платежі по тілу кредиту розподіляються рівними частинами щомісяця ):
Власний внесок від 30% від 40% від 50%
Термін кредитування 12 міс. 24 міс. 36 міс. 60 міс. 12 міс. 24 міс. 36 міс. 60 міс. 12 міс. 24 міс. 36 міс. 60 міс.
Група
продукції
1 12% 16,3% 18,1% 19,6% 10,8% 15,7% 17,7% 19,4% 9,2% 14,9% 17,2% 19,1%
2 7,6% 14,1% 16,6% 18,7% 5,6% 13% 15,9% 18,3% 3,1% 11,7% 15% 17,8%
3 3,2% 11,7% 15% 17,8% 1% 10,3% 14,1% 17,2% 0,5% 8,5% 12,9% 16,5%
4 0,01% 8,2% 12,7% 16,4% 0,005% 6,3% 11,4% 15,6% 0,001% 3,7% 9,6% 14,5%
Комісія, що сплачує Позичальник Для кредитів - за надання кредитних коштів:
1% - для кредитів строком до 12 місяців (включно),
1,5% - для кредитів терміном понад 12 місяців
(без ПДВ) від суми кредиту, визначеної у кредитному договорі, одноразово. Сплата здійснюється в день підписання кредитного договору
Забезпечення кредиту

1.Забезпеченням за кредитом є застава обладнання та устаткування, яке буде придбане за рахунок кредитних коштів та інше ліквідне майно (нерухомість, депозити, транспортні засоби).

Ринкова вартість дорівнює заставній вартості обладнання та устаткування та визначається:

  •    на підставі вартості, що вказана в договорі купівлі-продажу, що укладений з Продавцем, у разі, якщо обладнання та устаткування було придбане не раніше, ніж за місяць до дати укладання договору застави;
  • суб’єктом оціночної діяльності за погодження з Банком – в усіх інших випадках.

2.У разі збільшення розміру кредиту на монтаж та установку обладнання, додатковим забезпеченням по кредиту може виступати додаткове обладнання, депозит, нерухоме майно, транспортні засоби.

Для юридичних осіб обов’язковим є отримання поруки засновника, який володіє найбільшою частиною  в статутному капіталі Позичальника; або одного з засновників, якщо частками в статутному капіталі Позичальника володіють кілька засновників.

Для фізичних осіб-підприємців надається порука одного із членів подружжя
Страхування Для всіх Позичальників обов'язковому страхуванню підлягає предмет застави у страховій компанії за погодженням з Банком. Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів.
Для Позичальників фізичних осіб-підприємців проводиться страхування від нещасного випадку
Форма/спосіб надання кредитних коштів Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця обладнання та устаткування
Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій
Інші істотні умови

1. Обтяження предмета забезпечення заставою підлягає реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна в день укладення договору застави

2. Якщо обладнання та устаткування придбавається (вводиться в експлуатацію) поетапно, тобто існують необхідні умови щодо повноцінної експлуатації (сплата, поставка, встановлення обладнання та устаткування, навчання працівників тощо), які потребують тривалого часу, можливим є надання відстрочення по сплаті основного боргу строком не більше 3 (трьох) місяців, але в межах строку, який не перевищує проведення зазначених робіт

3. Для Позичальників – юридичних осіб та ФОП , які мають безготівкові надходження на поточні рахунки в банках: переведення грошових надходжень Позичальника в національній валюті на поточні рахунки, відкриті в Банку, в розмірі пропорційному питомій вазі кредитної заборгованості Позичальника перед Банком в загальному обсязі заборгованості Позичальника за кредитними операціями перед іншими банками

1Негативна кредитна історія – наявна на момент кредитної заявки прострочена заборгованість за кредитами банку або прострочена заборгованість більше 90 днів протягом останніх 2 років

2Приналежність Продукції до відповідної групи визначається ТОВ  Торгівельний Дім «АТОН», самостійно та приналежність до групи фіксується у рахунку-фактурі