Кредитна програма Енергоефективності з ТОВ «КОНТАКТОР»

Кредитна програма Енергоефективності з ТОВ "КОНТАКТОР"

Обмеження застосування АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк) не проводить кредитування за цією Програмою Позичальників:
- які є пов'язаними з Банком особами
- мають прострочену заборгованість більше 7 календарних днів за будь-якими зобов'язаннями перед Банком чи іншими банками
Суб'єкт кредитування Юридичні особи, фізичні особи-предпринимателиці (далі - Позичальники), які відповідають одночасно наступним вимогам:
- працюють на ринку України не менше 12 місяців
- фінансове становище не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» для фізичних осіб-підприємців у відповідності з рейтинговою оцінкою Банку
- відсутність негативної інформації про Позичальника в бюро кредитних історій1
Цільове призначення кредиту - придбання нового обладнання,
- за бажанням Клієнта можливе збільшення розміру кредиту на монтаж і установку обладнання
Вид кредитної операції Кредит/не відновлювальна кредитна лінія
Валюта операції Гривня
Обмеження суми кредиту 3 000 000,00 грн.
Умови кредитування Власний внесок Від 20%
Строк кредитування До 60 місяців
Процентна ставка В залежності від терміну кредитування, власного внеску та групи товару (якщо платежі по тілу кредиту розподіляються рівними частинами щомісячно):
Термін Авансовий внесок Клієнта
1 група Продукції 2 група Продукції
20% 30% 40% 50% 20% 30% 40% 50%
6 міс. 4,4% 2,6% 0,5% 0,1% 0,5% 0,3% 0,1% 0,01%
12 міс. 11,7% 10,8% 9,5% 7,7% 8,8% 7,5% 5,6% 3,1%
24 міс. 16,2% 15,7% 15% 14,1% 14,7% 14% 13% 11,7%
36 міс. 18,1% 17,7% 17,3% 16,6% 17,1% 16,6% 15,9% 15%
48 міс. 19% 18,8% 18,4% 18% 18,3% 17,9% 17,4% 16,7%
60 міс. 19,6% 19,4% 19,1% 18,8% 19% 18,7% 18,3% 17,8%
Комісія, яку сплачує Позичальник Для кредитів - за надання кредитних коштів:
1% - для кредитів строком до 12 місяців (включно),
1,5% - для кредитів терміном більш 12 місяців
(без ПДВ) від суми кредиту, визначеної у кредитному договорі, одноразово. Оплата здійснюється в день підписання кредитного договору
Забезпечення кредиту 1. Забезпеченням за кредитом є устаткування, що купується за кредитні кошти
Ринкова вартість відповідає заставної вартості обладнання і визначається:
- на основі вартості, яка вказана у договорі купівлі-продажу, який складено з Продавцем, у разі, якщо обладнання було придбане не раніше, ніж за місяць до дати складання договору застави
- суб'єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком - в інших випадках
2. У разі збільшення розміру кредиту на монтаж обладнання, додатковим забезпеченням може виступати додаткове обладнання, депозит, нерухоме майно, транспортні засоби
Для юридичних осіб обов'язковим є порука засновника(їй), що володіє(ють) не менше, ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника.
Для фізичних осіб-підприємців надається порука чоловіка/дружини
Страхування Для всіх Позичальників обов'язковому страхуванню підлягає предмет застави у страховій компанії за узгодженням з Банком. Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів.
Для Позичальників фізичних осіб-підприємців проводиться страхування від нещасного випадку.
Метод розрахунку відсотків Факт/факт
Форма/спосіб надання кредитних коштів Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом перерахування на поточний рахунок продавця обладнання
Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій
1 Негативна кредитна історія - наявная на момент кредитної заявки просроченая заборгованість по кредитах Банку або прострочена заборгованість більше 90 днів протягом останніх 2 років.