Кредитна програма Енергоефективності з ПП "Альтернативні джерела"

Кредитна програма Енергоефективності у рамках співробітництва з ПП "Альтернативні джерела"

Суб'єкт кредитування Юридичні особи, фізичні особи - підприємці (надалі - Позичальники), які відповідають одночасно наступним вимогам:
- працюють на ринку України не менше 12 місяців
- фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» - для фізичних осіб - підприємців згідно з рейтинговою оцінкою Банку
- відсутність негативної інформації щодо Позичальника в бюро кредитних історій1
Цільове спрямування кредиту - придбання нового обладнання та устаткування (далі - Продукція)
- за бажанням клієнта можливе збільшення розміру кредиту на монтаж та встановлення обладнання та устаткування
Вид кредитної операції Кредит
Валюта операції Гривня
Обмеження суми кредиту 3 000 000 гривень
 Умови кредитування  В залежності від строку кредитування, власного внеску та групи2 Продукції
Власний внесок Від 20% до 50% Від 50%
Строк кредитування До 12 місяців До 36 місяців До 60 місяців  До 12 місяців До 36 місяців  До 60 місяців 
Група Продукції  Процентна ставка
 1 2% 16,6% 19,9% 0,3% 12,5% 17,4%
 2 1% 13,2% 17,8% 0,1% 7,1% 14,2%
 3 0,3% 9,8% 15,8% 0,01% 1,7% 10,9%
Комісія, яку сплачує Позичальник (без ПДВ) Для кредитів - за надання кредитних коштів:
1% - для кредитів терміном до 12 місяців (включно)
1,5% - для кредитів терміном понад 12 місяців
Комісія визначається від суми кредиту, визначеного в кредитному договорі. Сплата здійснюється одноразово, в день підписання кредитного договору
Забезпечення кредиту Забезпеченням за кредитом є застава обладнання та устаткування, яке буде придбане за рахунок кредитних коштів
Для юридичних осіб обов'язковим є отримання поруки засновника(ів), що володіє(ють) не менше ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника
Для фізичних осіб - підприємців надається порука чоловіка/дружини
Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій
Термін розгляду кредитної заявки До 5 робочих днів

1Негативна кредитна історія - наявна на момент кредитної заявки прострочена заборгованість за кредитами банку або прострочена заборгованість більше 90 днів протягом останніх 2 років

2Приналежність Продукції до відповідної групи визначається ПП «Альтернативні джерела» самостійно та приналежність до групи фіксується у рахунку-фактурі Учасника Акційних умов