Кредитна програма Енергоефективності з ПП "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТЕПЛОЕНЕРГО ХОЛДИНГ"

Кредитна програма Енергоефективності з ПП "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТЕПЛОЕНЕРГО ХОЛДИНГ"

Обмеження застосування АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк) не проводить кредитування за цією Програмою Позичальників:
- які є пов'язаними з Банком особами
- мають прострочену заборгованість більше 7 календарних днів за будь-якими зобов'язаннями перед Банком чи іншими банками
Суб'єкт кредитування Юридичні особи, фізичні особи-підприємці (далі - Позичальники), які відповідають одночасно наступним вимогам:
- працюють на ринку України не менше 12 місяців
- фінансове становище не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» для фізичних осіб-підприємців у відповідності з рейтинговою оцінкою Банку
- відсутність негативної інформації про Позичальника в бюро кредитних історій1
Цільове призначення кредиту - придбання нового обладнання: газових котлів 18-60 кВт,
конденсаційних котлів, твердопаливних котлів 20-1000 кВт, електричних котлів 30кВт, радіаторів сталевих, алюмінієвих радіаторів, буферних ємностей 350 -10000 л, вентиляції, кондиціонерів, димоходів з нержавіючої сталі, металопластикових, поліпропіленових, мідних трубопроводів, терморегулюючого обладнання, розширювальних баків на воду та опалення 8 л - 500 л, каналізацій, насосів, водонагрівачів, сонячних панелей, (далі - Продукція)
- за бажанням Клієнта можливе збільшення розміру кредиту на монтаж і встановлення обладнання
Вид кредитної операції Кредит
Валюта операції Гривня
Обмеження суми кредиту 1 000 000 гривень
Умови кредитування Власний внесок Від 20%
Строк кредитування До 36 місяців
Процентна ставка В залежності від терміну кредитування, власного внеску та групи товару (якщо платежі по тілу кредиту розподіляються рівними частинами щомісячно):
Термін Авансовий внесок Клієнта
1 група Продукції 2 група Продукції
20% 30% 40% 50% 20% 30% 40% 50%
12 міс. 8,8% 7,5% 5,6% 3,1% 5% 3% 1% 0,5%
24 міс. 14,7% 14% 13% 11,7% 9,7% 8,2% 16,5% 3,7%
36 міс. 17,1% 16,6% 15,9% 15% 13,7% 12,7% 19,9% 9,6%
Комісія, яку сплачує Позичальник Для кредитів - за надання кредитних коштів:
1% - для кредитів строком до 12 місяців (включно),
1,5% - для кредитів терміном більш 12 місяців
(без ПДВ) від суми кредиту, визначеної у кредитному договорі, одноразово. Оплата здійснюється в день підписання кредитного договору
Забезпечення кредиту 1. Забезпеченням за кредитом є застава обладнання, що придбане за рахунок кредитних коштів.
Ринкова вартість відповідає заставній вартості обладнання і визначається:
- на основі вартості, яка вказана у договорі купівлі-продажу, який складено з Продавцем, у разі, якщо обладнання було придбане не раніше, ніж за місяць до дати складання договору застави
- суб'єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком - в інших випадках
2. У разі збільшення розміру кредиту на монтаж обладнання, додатковим забезпеченням може виступати додаткове обладнання, депозит, нерухоме майно, транспортні засоби.
Для юридичних осіб обов'язковим є отримання поруки засновника(ів), що володіє(ють) не менше, ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника.
Для фізичних осіб-підприємців надається порука чоловіка/дружини.
Страхування Для всіх Позичальників обов'язковому страхуванню підлягає предмет застави у страховій компанії за узгодженням з Банком. Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів.
Для Позичальників фізичних осіб-підприємців проводиться страхування від нещасного випадку.
Метод розрахунку відсотків Факт/факт
Форма/спосіб надання кредитних коштів Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника, відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС», з подальшим розрахунком з продавцем обладнання.
При наданні кредитних коштів, обов'язковою умовою є контроль співробітником Управління МСБ за списанням кредитних коштів з поточного рахунку Позичальника на користь продавця обладнання.
Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій
1 Негативна кредитна історія - наявная на момент кредитної заявки просроченая заборгованість по кредитах Банку або прострочена заборгованість більше 90 днів протягом останніх 2 років.