Кредитна програма Енергоефективності з ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ІНЖИНІРІНГ"

Кредитна програма Енергоефективності в рамках співпраці з ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ІНЖИНІРІНГ"

Обмеження застосування АТ «КБ «ГЛОБУС» (надалі - Банк) не здійснює кредитування за цією Програмою Позичальників:
- які є пов'язаними з Банком особами
- які мають прострочену заборгованість більше 7 календарних днів за будь-яким зобов'язанням перед Банком або іншими банками
Суб'єкт кредитування  Юридичні особи, фізичні особи - підприємці (надалі - Позичальники), які відповідають одночасно наступним вимогам:
- працюють на ринку України не менше 12 місяців
- фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «В» - для фізичних осіб - підприємців згідно з рейтинговою оцінкою Банку
- відсутність негативної інформації щодо Позичальника в бюро кредитних історій1
Цільове спрямування кредиту  - придбання нового обладнання та устаткування (далі - Продукція)
- за бажанням клієнта можливе збільшення розміру кредиту на монтаж і встановлення обладнання та устаткування
Вид кредитної операції  Кредит
Валюта операції  Гривня
Обмеження суми кредиту  3 000 000 гривень
 Процентна ставка  В залежності від строку кредитування та власного внеску:
 Власний внесок  Від 0%
Строк Авансовий внесок Клієнта
0% 10% 20% 30% 40% 50%
 12 міс.  1,5% 1% 0,5%  0,3% 0,1% 0,01%
 24 міс.  10,6% 9,2% 7,5% 5,4%  2,5%  1%
 36 міс.  15,1%  14,3%  13,2% 11,8%  19,8%  7,1%
 48 міс.   17,6% 16,9% 16,1%  15% 13,5%  11,5%
60 міс. 19,1% 18,5% 17,8% 17% 17,8% 14,2%
Комісія, яку сплачує Позичальник (без ПДВ) Для кредитів - за надання кредитних коштів:
1% - для кредитів терміном до 12 місяців (включно)
1,5% - для кредитів терміном понад 12 місяців
Комісія визначається від суми кредиту, визначеного в кредитному договорі. Сплата здійснюється одноразово, в день підписання кредитного договору
Забезпечення кредиту 1. забезпеченням за кредитом є застава обладнання та устаткування, яке буде придбане за рахунок кредитних коштів
2. У разі збільшення розміру кредиту на монтаж та установку обладнання, додатковим забезпеченням по кредиту може виступати додаткове обладнання, депозит, нерухоме майно, транспортні засоби.

Для юридичних осіб обов’язковим є отримання поруки засновника(ів), що володіє(ють) не менше ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника.
Для фізичних осіб – підприємців надається порука чоловіка/дружини

Страхування

Для всіх Позичальників обов’язковому страхуванню підлягає предмет застави у страховій компанії за погодженням з Банком. Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів.

Для Позичальників фізичних осіб- підприємців проводиться страхування від нещасного випадку.
Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій
1Негативна кредитна історія - наявна на момент кредитної заявки прострочена заборгованість за кредитами банку або прострочена заборгованість більше 90 днів протягом останніх 2 років.