alt
alt

              

Кредитна карта «Запасочка» - платіжна картка, яка дає Вам можливість користуватись власними грошима на картці, так і кредитними коштами банку. На цю карту Вам можуть перераховувати гроші Ваші родичі, знайомі або партнери.Оберіть кредитний ліміт
0.00
Ліміт, грн.

Реальна річна відсоткова ставка обрахована для ситуації, за якої клієнт одноразово використовує весь ліміт овердрафту шляхом зняття готівки в банкоматі банку та здійснює його повернення через 12 місяців в день закінчення терміну встановлення ліміту овердрафту. Щомісяця клієнт буде сплачувати лише нараховані відсотки на залишок заборгованості по овердрафту  
alt
 

   


Кредитна картка «ПростоМані» - платіжна картка, яка дає Вам можливість користуватися кредитними коштами банку та знімати готівку в рахунок кредитних коштів без додаткової комісії та в будь-який зручний час.


Кредитний калькулятор
Кредитна програма*:
Важливо! Дані розрахунки орієнтовні. Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.


Реальна річна відсоткова ставка та загальні витрати за кредитом обраховані за припущенням, що клієнт одноразово використовує весь ліміт овердрафту шляхом зняття готівки в банкоматі або касі українського банку або для безготівкових розрахунків та здійснює його погашення в розмірі обов'язкового щомісячного платежу на тіло кредиту та в кінці строку, в розмірі залишку заборгованості по тілу кредиту, та щомісяця сплачує нараховані відсотки на залишок заборгованості по овердрафту.Попередження:
клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування відповідно до умов договору, тарфиного плану та вимог законодавства України, уключаючи: повернення суми кредиту, комісій та сплати процентів за користування ним у строки та згідно з графіком платежів, передбачених у договорі про споживчий кредит (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку та кредитної лінії графік платежів може не надаватися). дострокове повернення споживчого кредиту в повному обсязі в будь-який час та без додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням, або збільшення суми періодичних платежів на його погашення.

Попередження:
відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором). Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів).


Попередження:
підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, в т.ч. в електронному вигляді з використанням Електронного підпису, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.