<div style="text-align: center;"><strong><strong>Основні умови кредитування по програмі цільового роздрібного кредитування "Житло в кредит" (первинний ринок) для фізичних осіб за умовами співпраці з ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ"<br /><br /><br /></strong></strong></div> <table class="editor_table" style="height: 700px; width: 865px;" border="1"> <tbody> <tr> <td class="editor_text_focus" style="text-align: center;"><strong>Найменування параметру кредитного продукту</strong></td> <td class="editor_text_focus" style="text-align: center;" colspan="5">Значення</td> </tr> <tr> <td>Цільове спрямування кредиту</td> <td style="text-align: justify;" colspan="5">На придбання житлової (квартир) або нежитлової нерухомості на первинному ринку в об’єктах будівництва, акредитованих ПАТ «КБ «ГЛОБУС<span>»</span>, шляхом продажу цінних паперів – цільових облігацій, що реалізується <strong>ПРАТ "НЕО ВІТА" (далі - </strong>Продавецем нерухомості та/або Продавецем цінних паперів) в об’єктах будівництва, акредитованих ПАТ «КБ «ГЛОБУС»</td> </tr> <tr> <td>Суб'єкт кредитування</td> <td style="text-align: justify;" colspan="5"><span>Фізичні особи, які одержують доходи як наймані працівники або як пенсіонери (у т.ч. працюючі пенсіонери) та фізичні особи-підприємці, які отримують доходи від власного бізнесу, але кредитуються як фізичні особи. Позичальник і поручитель можуть бути зареєстровані в іншому регіоні, відмінному від регіону отримання кредиту</span></td> </tr> <tr> <td>Строк кредитування</td> <td style="text-align: center;" colspan="5">Від 1 до 20 років</td> </tr> <tr> <td>Валюта кредиту</td> <td style="text-align: center;" colspan="5">Гривня</td> </tr> <tr> <td>Сума кредиту</td> <td style="text-align: center;" colspan="5">Від 10 000 до 1 500 000 гривень</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Процентні ставки, річних</td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><strong>На перший рік</strong></td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><strong>На наступні роки</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>Власний внесок</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="2">9,9%</td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><span>21,9%</span></td> <td style="text-align: center;">Від 50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="2">12,9%</td> <td style="text-align: center;" colspan="2"><span>21,9%</span></td> <td style="text-align: center;">Від 30%</td> </tr> <tr> <td>Комісія за надання кредиту (без ПДВ, одноразово оплачується в день підписання кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника)</td> <td style="text-align: center;" colspan="5">1,9% від суми кредиту</td> </tr> <tr> <td>Власний внесок (мінімальний)</td> <td colspan="5">Не менше 30% від договірної вартості нерухомості згідно вартості цінних паперів (довідки, гарантійного листа, інформаційного листа від продавця нерухомості)</td> </tr> <tr> <td>Максимальний розмір кредиту (відносно вартості застави)</td> <td colspan="5">Не більше 70% від договірної вартості нерухомості згідно вартості цінних паперів</td> </tr> <tr> <td>Забезпечення</td> <td colspan="5"> <ul> <li style="text-align: justify;">Обов'язково фінансове доручення чоловіка/дружини - у разі, якщо Позичальник перебуває в шлюбі;</li> <li style="text-align: justify;"><strong>Договір застави цінних паперів</strong>,  договір укладається між Позичальником та Банком;</li> <li style="text-align: justify;"><strong>Іпотека майнових прав </strong>за договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості, який укладається між Позичальником та Банком;</li> <li style="text-align: justify;"><strong>Іпотека нерухомого майна</strong>, договір укладається між Позичальником та Банком, після введення будинку в експлуатацію з одночасним розірванням Договору іпотеки майнових прав за договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Страхування</td> <td colspan="5">Обов'язковому страхуванню підлягають:<br />• предмет іпотеки є нерухомість, придбана за рахунок позикових коштів (після оформлення свідоцтва на право власності)</td> </tr> <tr> <td>Дострокове погашення кредиту</td> <td style="text-align: center;" colspan="5">Можливо без обмежень</td> </tr> <tr> <td><span class="editor_text_focus">Перелік акредитованих об'єктів:</span> <strong><br /></strong></td> <td colspan="5"> <p>Об’єкт будівництва розташований на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз’єднання, 19, вул.Березневій, 12 у Дніпровському районі м. Києва</p> </td> </tr> </tbody> </table>