<div align="center"><strong>Основні умови кредитування за програмою цільового роздрібного кредитування "Житло в кредит" (первинний ринок)<br />для фізичних осіб за умовами співробітництва з компанією "Інтергал-Буд"</strong></div> <br /> <table class="editor_table" border="1"> <tbody> <tr> <td align="center"><strong>Параметр кредитного продукту <br /></strong></td> <td colspan="5" align="center"><strong>Значення<br /></strong></td> </tr> <tr> <td>Цільове спрямування кредиту</td> <td colspan="5">На придбання житлової нерухомості (квартир) на первинному ринку, що реалізується компанією «Інтергал-Буд», в об'єктах будівництва, акредитованих ПАТ «КБ «ГЛОБУС»</td> </tr> <tr> <td>Суб'єкт кредитування</td> <td colspan="5">Фізичні особи, які отримують доходи, як наймані працівники або як пенсіонери (в т.ч. працюючі пенсіонери) та фізичні особи, які отримують доходи від власного бізнесу (як підприємці), але кредитуються як фізичні особи. Позичальник та поручитель можуть бути зареєстрованими в іншому регіоні ніж регіон отримання кредиту</td> </tr> <tr> <td>Термін кредитування</td> <td colspan="5" align="center">Від 1 до 20 років</td> </tr> <tr> <td>Валюта кредиту</td> <td colspan="5" align="center">Гривня</td> </tr> <tr> <td>Обмеження суми кредиту</td> <td colspan="5" align="center">Від 10 000,00 до 1 500 000,00 гривень</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Відсоткові ставки (річних)</td> <td colspan="2" align="center"> 1 варіант</td> <td colspan="2" align="center"> 2 варіант</td> <td align="center"> 3 варіант</td> </tr> <tr> <td align="center"> на перший рік</td> <td align="center"> на наступні роки</td> <td align="center"> на перші два роки</td> <td align="center"> на наступні роки</td> <td rowspan="2" align="center"> 21,9% в UAH</td> </tr> <tr> <td align="center"> 5,9% в UAH</td> <td align="center"> 21,9% в UAH</td> <td align="center"> 13,5% в UAH</td> <td align="center"> 21,9% в UAH</td> </tr> <tr> <td>Комісія за надання кредиту<br />(без ПДВ) (одноразово сплачується у день укладання кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника)</td> <td colspan="5" align="center">1,5% від суми кредиту</td> </tr> <tr> <td>Власний внесок (мінімальний)</td> <td colspan="5">Не менше ніж 50% від договірної вартості житлової нерухомості згідно договору купівлі-продажу</td> </tr> <tr> <td>Забезпечення</td> <td colspan="5">• Обов'язкова фінансова порука чоловіка/дружини - у разі, якщо Позичальник одружений<br />• Іпотека майнових прав на нерухоме майно за договором участі у ФФБ з подальшим укладенням договору про внесення змін до договору іпотеки об'єкту нерухомості (квартири), після введення будинку в експлуатацію та оформлення правовстановлюючих документів на нерухомість</td> </tr> <tr> <td>Страхування</td> <td colspan="5">Обов'язковому страхуванню підлягає предмет іпотеки - квартира придбана за рахунок кредитних коштів (після оформлення свідоцтва на право власності).<br />Страхування здійснюється виключно у погоджених з Банком страхових компаніях</td> </tr> <tr> <td>Дострокове погашення кредиту</td> <td colspan="5">Можливо без обмежень</td> </tr> </tbody> </table> <br /><a class="editor_text_focus" href="images/tinymce/file/IntergalBud.pdf">Перелік аккредитованих об'єктів</a><br /><br /><strong>Контакти відділення:</strong> <span>м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 29, т</span><span>ел.: (0372) 94-07-17</span>