<div style="text-align: center;" align="center"><strong>Основні умови кредитування по програмі цільового роздрібного кредитування "Житло в кредит" (первинний ринок) для фізичних осіб за умовами співпраці з компанією "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"<br /> <br /> </strong> <div align="left"> <table class="editor_table" border="1"> <tbody> <tr> <td align="center"><strong> Найменування пареметру кредитного продукту <br /> </strong></td> <td colspan="4" align="center"><strong> Значення<br /> </strong></td> </tr> <tr> <td>Цільове спрямування кредиту</td> <td colspan="4"><span>На придбання квартир на первинному ринку, реалізованих компанією «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», на об'єктах будівництва акредитованих ПАТ «КБ «ГЛОБУС»</span></td> </tr> <tr> <td>Суб'єкт кредитування</td> <td colspan="4"><span>Фізичні особи одержують доходи як наймані працівники або як пенсіонери (у т. ч. пенсіонери) та фізичні особи-підприємці отримують доходи від власного бізнесу, але кредитуються як фізичні особи. Позичальник і поручитель можуть бути зареєстровані в іншому регіоні, відмінному від регіону отримання кредиту</span></td> </tr> <tr> <td>Строк кредитування</td> <td colspan="4" align="center">Від 1 до 20 років</td> </tr> <tr> <td>Валюта кредиту</td> <td colspan="4" align="center">Гривня</td> </tr> <tr> <td>Сума кредиту</td> <td colspan="4" align="center">Від 10 000 до 1 500 000 гривень</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Процентні ставки (річних)</td> <td colspan="2" align="center"><span>I вариант</span></td> <td colspan="2" align="center"><span>II вариант</span></td> </tr> <tr> <td align="center">На перший рік</td> <td align="center">На послідуючі роки</td> <td align="center">На перші 2 роки</td> <td align="center">На послідуючі роки</td> </tr> <tr> <td align="center">5,9 % в UAH</td> <td align="center">21,9 % в UAH</td> <td align="center">13,5 % в UAH</td> <td align="center">21,9 % в UAH</td> </tr> <tr> <td>Комісія за надання кредиту (без ПДВ, одноразово оплачується в день підписання кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника)</td> <td colspan="4" align="center">1,5% від суми кредиту</td> </tr> <tr> <td>Власний внесок (мінімальний)</td> <td colspan="4"><span>Не менше 20% від договірної вартості квартири згідно попереднього договору купівлі-продажу/ вартості цінних паперів (згідно договору бронювання/ резервування/інформаційної довідки)</span></td> </tr> <tr> <td>Забезпечення</td> <td colspan="4"> <ul> <li>Обов'язково фінансове доручення чоловіка/дружини - у разі, якщо Позичальник перебуває в шлюбі;</li> <li>Іпотека майнових прав на нерухоме майно; після введення будинку в експлуатацію -  Іпотека нерухомого майна, з одночасним  розірванням Договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно;</li> <li>Застава цінних паперів (в разі застосування схеми фінансування через цінні папери)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Страхування</td> <td colspan="4">Обов'язковому страхуванню підлягає предмет іпотеки - квартира придбана за рахунок позикових коштів (після оформлення свідоцтва на право власності).<br /> Страхування проводиться виключно в узгоджених з Банком страхових компаніях</td> </tr> <tr> <td>Дострокове погашення кредиту</td> <td colspan="4">Можливо без обмежень</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div align="left"><span class="editor_text_focus"><br /><br />  </span></div> <div style="text-align: left;"><strong>Контакти відділень:</strong> <ul> <li style="text-align: left;"><span>м. Харків, пр-т Гагаріна, 20, т</span><span>ел.: (057) 728-54-5</span></li> <li style="text-align: left;"><span><span>м. Харків, вул. Гаршина, 8, т</span><span>ел.: (057) 766-07-49</span></span></li> </ul> </div> </div>