ВАТ КБ «Глобус» зареєстрований Національним банком України 29 листопада 2007 року. Свідоцтво про реєстрацію №320.
Ліцензія №240, видана Національним банком України 29.01.2008 року.

У березні 2011 року ВАТ КБ «Глобус» було перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІИНИЙ БАНК «ГЛОБУС». Ліцензія № 240, видана Національним банком України 11.03.2011 року.

У жовтні 2011 року у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» ПАТ «КБ «ГЛОБУС» отримав нову банківську Ліцензію на право надання банківських послуг і Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій. Ліцензія № 240, видана Національним банком України 26.10.2011 року.

28 грудня 2018 року було змінено тип акціонерного товариства Банку (з публічного на приватне), також змінено найменування Банку, яке після змін є таким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС». У зв'язку зі змінами АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав нову банківську Ліцензію. Ліцензія № 240, видана Національним банком України 21.01.2019 року.

З моменту заснування Банк постійно динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. Станом на 31.12.2018 року АТ «КБ «ГЛОБУС» встановлено кореспондентські відносини з 9 банками, в тому числі з одним банком-нерезидентом (ОАО "Белинвестбанк", м. Мінськ, Білорусь). 

АТ «КБ «ГЛОБУС» має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:

Банку підтверджено кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2+ за шкалою рейтингового агентства «Експерт - Рейтинг».

 

АТ «КБ «ГЛОБУС» є активним учасником наступних міжбанківських об’єднань, асоціацій і міжнародних організацій:
 • фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво №193);
 • дійсним членом Незалежної Асоціації банків України;
 • дійсним членом Фондової біржі «Перспектива»;
 • дійсним членом Фондової біржі «ПФТС»;
 • членом Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій S.W.I.F.T.;
 • членом Асоціації «Українська Національна група Членів та Користувачів СВІФТ «УкрСВІФТ»;
 • членом Професійної Асоціації реєстраторів та депозитаріїв;
 • учасником Національного депозитарію України;
 • членом платіжної системи УкрКарт;
 • членом ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»;
 • учасником систем грошових переказів «WESTERN UNION» та «MoneyGram»;
 • членом Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу UNIC

Пріоритетними напрямками діяльності АТ «КБ «ГЛОБУС» є:
 • іпотечне кредитування на первинному ринку;
 • автокредитування;
 • кредитування малого та середнього бізнесу;
 • операції на міжбанківському валютному ринку;
 • впровадження нових ефективних методiв роботи з клiєнтами та підвищення якостi їх обслуговування;
 • збільшення обсягу виконуваних операцій, розширення і вдосконалення спектру пропонованих послуг в умовах зростання конкуренції на фінансових ринках;
 • ефективне використання та розміщення ресурсів, як наявних так i запозичених;
 • диверсифікація діяльності за рiзними напрямами з метою зниження банківських ризиків;
 • виважена цiнова (тарифна) полiтика;
 • професіоналізм та енергійність працюючого персоналу.

 

Реквізити Банку:

МФО: 380526

Код ЄДРПОУ: 35591059

ІПН: 355910526541
Св-во платника ПДВ: 100334952 від 29.04.2011 року.

 

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ АТ «КБ «ГЛОБУС»

 За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 або до відділень Банку і наші спеціалісти радо Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.