Оновлено рейтинг ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

Приємна новина для Клієнтів Банку від рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

 

04 квітня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» ухвалив рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА-. Також було оновлено рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 12 місяців 2017 року, особливої та регулярної інформації Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2017 рік і січень-лютий 2018 року.

 

Капітал і адекватність капіталу

 

Станом на 01.03.2018 р. регулятивний капітал ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) склав 241,216 млн. грн., що на 30,57% нижче за показник за станом на 03.01.2017 та перевищує оновлене НБУ в липні 2017 року мінімальне значення Н1. Також потрібно звернути увагу, що 7 грудня 2017 року Банк анонсував збільшення статутного капіталу на 60 млн. грн.

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) станом на 01.03.2018 р склав 10,37%, що на 10,81 п.п. менше, ніж станом на 03.01.2017 р., і на 0,37 п.п. більше, ніж граничне значення Н2, встановлене НБУ. Також норматив Н2 Банку протягом грудня 2016 року - липня 2017 року постійно був вище середнього значення цього нормативу по банківській системі. У серпні 2017 року - березні 2018 року Н2 Банку був максимально наближений до середнього значення Н2 по банківській системі.

 

Агентство нагадує, що 23.05.2016 акціонери Банку прийняли рішення про збільшення його статутного капіталу на 140 млн. грн. Дана дія стало причиною значного приросту нормативів Н1 і Н2 Банку 23-25 серпня 2016 року. За весь період аналізу (з 03.01.2016 по 01.03.2018) Н2 банку не знижувався нижче граничного значення встановленого НБУ - 10%.

 

Структура і якість активів

 

За останні 19 кварталів частка кредитів в активах ПАТ «КБ «ГЛОБУС» зросла з 36,75% до 50,82%. На думку Агентства, зростання частки кредитів в активах Банку заслуговує на позитивну оцінку і буде позитивно відбиватися на доходах Банку.

 

За той же період частка валютних кредитів у портфелі Банку знизилася з 3,96% до 0,69%, і все ще залишається несуттєвою, тому не може суттєво впливати на якість кредитного портфеля Банку за умови продовження девальваційних процесів.

 

Окремо потрібно відзначити, що в період з 01.09.2017 по 01.02.2018 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку коливалася в діапазоні 26,81%-41,53%. Зростання цього показника заслуговує на позитивну оцінку, оскільки вказує на той факт, що ПАТ ПАТ «КБ «ГЛОБУС» продовжує покращувати диверсифікацію кредитного портфеля, зменшуючи в ньому концентрацію кредитів юридичним особам. У тому ж періоді частка неробочих кредитів (NPL), які вважаються Агентством як сума п'ятого класу (для кредитів фізичним особам) і десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалася в діапазоні 7,86%-26,41%.

 

Станом на 01.02.2018 частка NPL в кредитах Банку становила 19,19%. Цей показник дозволяє зробити висновок про дуже хорошу якість кредитного портфеля ПАТ «КБ «ГЛОБУС». Середнє значення по банківській системі частки NPL на 01.02.2018, за даними НБУ, становило 57,57%.

 

Ліквідність

 

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.03.2018г. склав 89,59%, що на 69,59 п.п. вище, ніж граничне значення, встановлене НБУ. Слід зазначити, що протягом 2017 року, а також січня-лютого 2018 року норматив Н4 Банку був то вище, то нижче середнього значення Н4 по банківській системі, однак протягом усього періоду аналізу Банк підтримував помітний запас Н4 до граничного значення, встановленого НБУ. Протягом 2017 року та січня-лютого 2018 року Банк сформував дуже великий запас Н4 по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ.

 

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) протягом 2017 року та січня-лютого 2018 року коливався в діапазоні від 51,84% до 101,07%, але жодного разу даний норматив не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 40 %, а на 01.03.2018 Н5 становив 65,44%.

 

Норматив короткострокової ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) протягом 2017 року та січня-лютого 2018 року коливався в діапазоні від 61,19% до 80,47%. Н6 Банку жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня в 60%, а на 01.03.2018 становив 61,62%

 

Агентство звертає увагу, що на протязі 2017 року і перших двох місяців 2018 року Банк на систематичній основі підтримував запас по всім трьом нормативам ліквідності по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ. На 01.03.2018 за всіма трьома нормативами ліквідності було сформовано помітний запас по відношенню до встановлених НБУ граничним значенням.

 

Таким чином, на думку Агентства, протягом 2017 року, а також січня-лютого 2018 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю.

 

Прибутковість операцій

 

Агентство нагадує, що ПАТ «КБ «ГЛОБУС» закінчив 2016 рік зі збитком у розмірі 84,003 млн. грн., проти прибутку за 2015 рік у розмірі 0,305 млн. грн. Перший квартал 2017 року Банк закінчив з чистим прибутком 10,597 млн. грн., а перше півріччя 2017 року - з чистим прибутком 19,352 млн. грн. За 9 місяців 2017 року прибуток Банку склав 30,477 млн. грн. За підсумками 2017 року обсяг прибутку Банку склав 6,531 млн. грн.

 

Сприймаючи дані про доходи Банку, слід брати до уваги, що останні 19 кварталів ПАТ «КБ «ГЛОБУС» рідко допускав збиткову роботу (крім IV кварталу 2015 року, III-IV кварталів 2016 року і IV кварталу 2017 року).

 

Агентство також звертає увагу, що за 12 місяців 2017 року чистий процентний дохід Банку склав 49,134 млн. грн., а чистий комісійний дохід - 121,449 млн. грн., що в 2,94 рази перевищує аналогічний показник 2016 року. Процес заміщення процентних доходів комісійними в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» заслуговує на позитивну оцінку, оскільки знижує залежність доходів Банку від динаміки процентних ставок і підвищує якість його доходів.

 

Інші фактори

 

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент поновлення рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

 

Також було встановлено, що Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

 

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений регулятивним капіталом і ліквідністю. Діяльність Банку за підсумками 2017 року була прибутковою. Збільшення статутного капіталу, анонсоване Банком в грудні 2017 року, позитивно вплинуло на його нормативи капіталу та ліквідності. Агентство оновлює рейтинг Банку, з огляду на виявлені в процесі аналізу тенденції.

 

Оригінал матеріалу тут