Оновлені рейтинги ПАТ «КБ «Глобус»

11 вересня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні иаАА. Також був оновлений рейтинг депозитів на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 2017 рік та за перше півріччя 2018 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-серпень 2018 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу зі статистичними програмами

Капітал і адекватність капіталу

Станом на 03.09.2018 р. регулятивний капітал ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) склав 323,726 млн. грн., що на 5,28% більше показника станом на 02.01.2018 р., але перевищує оновлене НБУ в липні 2017 року мінімальне значення Н1 на 123,726 млн. грн. Також потрібно звернути увагу, що з лютого по серпень 2018 року Банк забезпечив поступальний приріст регулятивного капіталу.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) за станом на 03.09.2018 р. склав 11,45%, що на 3,3 в. п. менше, ніж станом на 02.01.2018 р. і на 1,45 п. п. більше, ніж граничне значення Н2, встановлений НБУ. Також норматив Н2 Банку протягом грудня 2016 – липня 2017 року постійно був вище середнього значення цього нормативу по банківській системі. Влітку 2018 року намітилася тенденція до зростання Н2 Банку.

Агентство нагадує, що протягом 2016 і 2017 років акціонери Банку неодноразово підтримували його на практиці, забезпечуючи збільшення статутного капіталу.

 

Структура і якість активів

За останні 21 квартал частка кредитів в активах ПАТ «КБ «ГЛОБУС» зросла з 36,75% до 65,97%. На думку Агентства, зростання частки кредитів в активах Банку заслуговує позитивної оцінки і вже позитивно відбивається на доходах Банку.

За той же період частка валютних кредитів у портфелі Банку знизився з 3,96% до 0,51% і залишається незначною, тому не може надавати помітного впливу на якість кредитного портфеля Банку при наявності ризиків продовження девальваційних процесів.

Окремо потрібно відзначити, що в період з 01.09.2017 за 01.08.2018 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку коливалася в діапазоні 26,81%-46,06%. Зростання цього показника заслуговує позитивної оцінки, оскільки вказує на той факт, що ПАТ «КБ «ГЛОБУС» продовжує поліпшувати диверсифікацію кредитного портфеля, зменшуючи в ньому концентрацію кредитів юридичним особам.

В тому ж періоді частка неробочих кредитів (NPL), які вважаються Агентством як сума п'ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалася в діапазоні 7,86%-26,41%. З початку 2018 року Банк скоротив частку NPL з 22,81% до 12,35%, що заслуговує позитивної оцінки.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» за станом на 03.09.2018 р. склав 69,57%, що на 49,57 п. п. вище, ніж граничне значення, встановлене НБУ. Слід зазначити, що протягом 2017 року, а також січня 2018 року норматив Н4 Банку був то вище, то нижче середнього значення Н4 по банківській системі. Протягом всього періоду аналізу Банк підтримував помітний запас Н4 до граничного значення, встановленого НБУ, а з лютого 2018 року і по 03.09.2018 Н4 Банку був стабільно вище середнього значення Н4 по ринку. У березні-серпні 2018 року розрив між середнім значенням нормативу Н4 по ринку і Н4 Банку збільшився.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) протягом 2017 року та січня-серпня 2018 року коливався в діапазоні від 45,57% до 101,07%, але жодного разу цей норматив не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня 40%, а на 03.09.2018 Н5 становив 61,5%, що на 21,5 п. п. більше граничного значення, встановленого НБУ.

Норматив короткострокової ліквідності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) протягом 2017 року та січня-серпня 2018 року коливався в діапазоні від 60,04% до 80,47%. Н6 Банку, жодного разу не опускався нижче встановленого регулятором граничного рівня 60%, а на 03.09.2018 Н6 Банку становив 60,66%

Агентство звертає увагу, що протягом 2017 року і перших 8 місяців 2018 року Банк на систематичній основі підтримував запас по всім трьом нормативами ліквідності по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ. На 03.09.2018 по всім трьом нормативами ліквідності був сформований запас по відношенню до встановленим НБУ граничним значенням.

Таким чином, на думку Агентства, протягом 2017 року, а також січня-серпня 2018 року ПАТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю.

Прибутковість операцій

Агентство нагадує, що ПАТ «КБ «ГЛОБУС» закінчив 2016 рік зі збитками у розмірі 84,003 млн. грн., проти прибутку за 2015 рік у розмірі 0,305 млн. грн. За підсумками 2017 року обсяг прибутку Банку склав 6,531 млн. грн. За підсумками першого кварталу 2018 року Банк отримав збиток у розмірі 1,237 млн. грн. За підсумками першого півріччя 2018 року прибуток Банку склав 10,785 млн грн. На думку Агентства, повернення банку до прибуткової роботи у першому кварталі відноситься до розряду позитивних факторів.

Сприймаючи дані про прибуток Банку, слід брати до уваги, що останні 21 квартал ПАТ «КБ «ГЛОБУС» рідко допускав збиткову роботу (крім IV кварталу 2015 року, III-IV кварталів 2016 року, IV кварталу 2017 року і першого кварталу 2018 року).

Агентство також звертає увагу, що за перше півріччя 2018 року чистий процентний дохід Банку зріс в 2,52 рази до 39,857 млн. грн., а чистий комісійний дохід – в 1,63 рази до 78,212 млн. грн.

Процес заміщення процентних доходів комісійними в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» заслуговує позитивної оцінки, оскільки знижує залежність доходів Банку від динаміки процентних ставок.

Інші чинники

Перевірка по загальнодоступних базах даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПАТ "КБ "ГЛОБУС" перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Також було встановлено, що Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами та вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

Узагальнення

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений регулятивним капіталом і ліквідністю. Діяльність Банку за підсумками 2017 року та першого півріччя 2018 року була прибутковою. З початку 2018 року Банк забезпечив істотне зниження частки NPL у кредитному портфелі.

Читайте оригінал тут