Овердрафт по поточному рахунку ОСББ «Розумний господар»

Характеристика кредитної програми

Суб'єкт кредитування ОСББ/ЖБК діюча не менше 3 останніх місяців і відповідають наступним вимогам:
- поточний рахунок, відкритий в банках, функціонує понад 3 повних календарних місяців
- кількість офіційно оформлених працівників від 1 людини
- відсутність негативної кредитної історії за останні два роки
- рівень зняття коштів готівкою не перевищує 30% від надходжень на поточний рахунок
- кредитна заборгованість Клієнта перед Банком з урахуванням встановленого ліміту овердрафту не перевищує 500 000 гривень
- не є пов'язаними з Банком особами
- не мають простроченої заборгованості понад 2000 гривень на термін понад 60 днів
Цільове призначення кредиту Закупівля обладнання та матеріалів, поточні ремонти, виплата заробітної плати, оплата послуг відповідно до укладених договорів
Вид кредитної операції Овердрафт
Валюта операції Гривня
Строк кредитування До 12 місяців
Процентна ставка 10% річних
Розмір кредиту Ліміт овердрафту становить не більше 50% включно від суми середньомісячних чистих надходжень Позичальника на його поточний(і) рахунок(а) у Банках в національній валюті, обчисленої за останні 3 звітних місяці, з урахуванням коригувань.
Чистими вважаються надходження не включають надходжень:
- з депозитних, позичкових рахунків відкритих Позичальника в Банку та/або в інших банках
- у вигляді фінансової допомоги, позикових коштів, повернення передоплати (в результаті невиконання контрагентом договірних умов)
- перерахування коштів з інших рахунків Позичальника

Мінімальний розмір ліміту овердрафту становить 5000 гривень. Максимальний розмір ліміту овердрафту - 100 000 гривень включно
Комісія, що сплачується Позичальником - За встановлення ліміту овердрафту - 1% від суми встановленого ліміту овердрафту. Сплачується в день підписання договору овердрафту, до моменту встановлення ліміту. Сплачується одноразово
- У разі збільшення ліміту овердрафту - 1% від суми збільшення ліміту овердрафту. Сплачується в день збільшення ліміту овердрафту, до моменту збільшення ліміту овердрафту
- 1% від кожного траншу. Сплачується у день надання траншу
Забезпечення кредиту Відсутній
Страхування Відсутній
Умови дострокового погашення кредиту Без застосування штрафних санкцій