Овердрафт "Шалена швидкість"

Програма кредитування юридичних осіб “Овердрафт Шалена швидкіcть” для клієнтів, що отримали кредит/рішення на отримання кредиту за програмою Авто в кредит”


Цільове призначення кредиту

Поповнення обігових коштів, а саме: покриття розривів щодо надходження грошових коштів на поточний рахунок

Суб'єкт кредитування

Юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність в сфері торгівлі, надання послуг, виробництва, деревообробної промисловості та ін. (надалі – Позичальник) щонайменше протягом останніх 12 місяців та відповідають одночасно наступним вимогам:

  • звернулися с заявкою до Банку на отримання кредиту за програмою «Авто в кредит»;
  • не мають діючого овердрафту в  ПАТ  "КБ "ГЛОБУС"
Вид кредитної операції Овердрафт
Строк кредитування

До 12 місяців

Строк безперервного користування Овердрафтом становить не більше 30 календарних днів
Валюта операції Гривня
Розмір кредиту

Ліміт овердрафту встановлюється в розмірі 100% першого внеску, сплаченого клієнтом за автомобіль, що купується в кредит за програмою “Авто в кредит”

Максимальний розмір ліміту овердрафту — 500 000,00 грн
Відсоткова ставка
у гривні (річних)
22,8%

Комісія, що сплачує Позичальник

- за встановлення ліміту овердрафту – 1% від суми встановленого ліміту овердрафту, сплачується в день укладання договору овердрафту, до моменту встановлення ліміту овердрафту – разово;  

- у разі збільшення ліміту овердрафту –  1% від суми збільшення ліміту овердрафту, сплачується в день збільшення ліміту овердрафту, до моменту збільшення ліміту овердрафту;

- за управління кредитними коштами – 0,1 % від суми кожного траншу, наданого в межах встановленого ліміту овердрафту, сплачується – щомісячно
Забезпечення кредиту Без забезпечення