Підтримка сільгосподарських товаровиробників

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва здійснюється відповідно до Постанови № 130  від 1 березня 2017 р. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Розмір компенсації

Cтановить 25% від вартості (без урахування податку на додану вартість) техніки, обладнання, що входить до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів 


Хто може отримати компенсацію

  • юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання с/г товарів, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких с/г товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно,
  • для новоутворених с/г товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду.
Для подання документів для отримання компенсації зверніться до відділення Банку.