Постійний контроль та операційний ризик

Постійний контроль
Банк "ГЛОБУС" забезпечує ефективний внутрішній контроль, що гарантує:
• Бізнес процеси є ефективними та продуктивними
• Виконані операції відображаються корректно
• Фінансова звітність є достовірною та відповідає нормативним документам
• Система управління ризиками ефективна та забезпечує їх мінімізацію
• Банк "ГЛОБУС" дотримується регулятивних вимог, внутрішньої політики та процедур

Внутрішній контроль складається з постійного контролю та періодичних перевірок, що взаємодоповнюють одне одного.

Операційний ризик
Операційний ризик - ризик збитків у результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників та систем чи зовнішніх подій, включачи юридичний ризик.

Контроль операційного ризику, який полягає у вивченні та ухваленні відповідних заходів для його мінімізації, являє собою одне із ключових завдань Банку "ГЛОБУС". Цей контроль відбувається за участі всіх співробітників, а також є інтегрованим в різні процеси з прийняття рішень у Банку.

Шахрайство
Шахрайство - розкрадання чужого майна чи набуття права на чуже майно шляхом обману чи зловживання довірою. При цьому під обманом розуміється як свідоме викривлення дійсності, так і її замовчування.

Банк "ГЛОБУС" проводить політику нульової толерантності до шахрайства, яка означає, що поведінка співробітників завжди має бути бездогайною.
Таким чином:
• Кожен, кого буде викрито у шахрайстві або сприянні йому, більше не зможе працювати у Банку "ГЛОБУС"
• Всі випадки шахрайства будуть досліджені у відповідності до законодавства України
• Крім безумовного зобов'язання не здійснювати шахрайство, кожен співробітник зобов'язаний попереджати та викривати шахрайство