Повідомлення акціонерам через Депозитарну установу