"Експерт-Рейтинг" присвоїло банку "Глобус" кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaВВВ-.

У період з 21 по 27 липня 2010 РА "Експерт-Рейтинг" проводило оцінку кредитного рейтингу ВАТ КБ "Глобус" (код ЄДРПОУ 35591059). Детально вивчивши діяльність банку "Глобус", рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг» 29 липня 2010 року ухвалив рішення про присвоєння банку кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaВВВ- (банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних фінансових та економічних умов. Оцінка визначена у відповідності зі шкалою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України N 665 від 26 квітня 2007 р.).

Повне обгрунтування рейтингової оцінки РА "Експерт-Рейтинг" міститься в рейтинговому звіті. Присвоюючи банку рейтинг інвестиційного рівня, рейтинговий комітет керувався наступним:

1. Агентство високо оцінило якість активів і ліквідність КБ "Глобус", за даними параметрами банк "Глобус" отримав найвищу оцінку з можливих. Тим не менш, кредитний портфель банку несе в собі ряд потенційних ризиків, має слабкий рівень галузевої та клієнтської диверсифікації. Поточна висока оцінка якості активів є дещо оптимістичною, оскільки Банк почав активно працювати тільки в 2008 році, і швидше за все якість кредитного портфелю Банку буде знижуватися. Якщо Банк утримає якість кредитів на нинішньому рівні до кінця 2010 року, то це може послужити прецедентом для підвищення його кредитного рейтингу.

2. Банк "Глобус" дотримувався надлишкової достатності капіталу. І хоча в динаміці достатність капіталу поступово знижувалася, її поточний рівень був дуже далекий від граничних значень нормативів. Надлишкова адекватність регулятивного капіталу (Н2) на рівні 27% при нормативі 10% надавала Банку істотний запас міцності, який виглядав ще більш переконливо на тлі високої якості активів і надлишкової ліквідності.

3. Диверсифікація діяльності банку "Глобус" визнана нами на задовільному рівні. При відносно непоганий диверсифікації ресурсної бази, клієнтська і галузева диверсифікація кредитного портфеля залишала бажати кращого. Агентство очікує, що в міру розширення діяльності банку, в т.ч. і за рахунок зростання філіальної мережі, рівень концентрації великих клієнтів у кредитному портфелі банку буде знижено до оптимального значення.

4. Банк "Глобус" не володіє достатньою часткою ринку і не веде масштабної діяльності. Його частка у банківській системі України оцінювалася на 01.07.2010 року менш ніж 0,07%, при цьому в ренкінгу НБУ банк "Глобус" займав на початок другого кварталу 2010 року сто другий місце за розміром активів. На думку Агентства, невеликий розмір банку і його приналежність до четвертої групи за класифікацією НБУ обмежувала доступ банку до деяких сегментах грошового ринку і ринку банківських послуг, а також негативно позначалася на деяких конкурентних характеристиках його продуктів. За спостереженням Агентства, наприклад, відсутність розвиненої філіальної мережі банку доводилося компенсувати більш гнучкою тарифною політикою.

5. Агентство акцентує увагу на високому рівні транспарентності банку "Глобус", його готовності розкривати інформацію про бенефіціарів до рівня фізичних осіб, наявності у відкритому доступі значного обсягу інформації про діяльність банку, в тому числі і його агрегованої фінансової звітності.Повне обгрунтування кредитного рейтингу банку "Глобус" міститься в рейтинговому звіті Агентства. Звіт доступний у повному обсязі на сійте РА "Експерт-Рейтинг".

Довідка: Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" є найбільшим оператором ринку добровільного рейтингування в Україні. Серед клієнтів Агентства найбільші банки України, страхові компанії, компанії з управління активами та колекторські компанії, а також міжнародні перестрахувальні компанії.З червня 2010 року Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" визнано ДКЦПФР уповноваженим агентством (Свідоцтво N 5 від 09.06.2010 про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств).Методологічна база рейтингового агентства покриває банківський, страховий та інвестиційний сектори. Агентство спеціалізується на визначенні кредитних та інфраструктурних рейтингів за українською та міжнародною шкалою.