Звернення клієнтів


ВАТ "КБ "Глобус" зареєстровано Національним банком України 29 листопада 2007 року. Свідоцтво про реєстрацію №320. Ліцензія №240, видана Національним банком України 29.01.2008 року.

У березні 2011 року ВАТ "КБ "ГЛОБУС" було перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС". Ліцензія № 240, видана Національним банком України 11.03.2011 року.


У жовтні 2011 року у зв'язку з внесенням змін в Закон України "Про банки і банківську діяльність" ПАТ "КБ "ГЛОБУС" отримав нову банківську Ліцензію на право надання банківських послуг і Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій. Ліцензія № 240, видана Національним банком України 26.10.2011 року.

28 грудня 2018 було змінено тип акціонерного товариства Банку (з публічного на приватне), також змінено найменування Банку, яке після змін є таким АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС". У зв'язку із змінами АТ "КБ "ГЛОБУС" отримав нову банківську ліцензію. Ліцензія № 240, видана Національним банком України 21.01.2019 року.

З моменту заснування Банк постійно і динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. Станом на 01.12.2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» встановлено кореспондентські відносини з 10 банками, в тому числі з банками-нерезидентами (зокрема: АО "Народный Банк Казахстана", Алмати, Казахстан, STONEX FINANCIAL LTD, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Кількість кореспондентських рахунків типу «Ностро» достатньо забезпечує максимально швидке проведення розрахунків з контрагентами.

АТ "КБ "ГЛОБУС" має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
Рішенням НКЦПФР № 1061 від 04.11.2021 року Банк отримав ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

АТ "КБ "ГЛОБУС" підтверджено кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uаAАА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2+ за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".


АТ "КБ "ГЛОБУС" є активним учасником таких міжбанківських об'єднань, асоціацій та міжнародних організацій:
 • фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво № 193);
 • дійсним членом Незалежної Асоціації банків України;
 • дійсним членом Фондової біржі "Перспектива";
 • дійсним членом Фондової біржі "ПФТС";
 • членом Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій S. W. I. F. T.;
 • членом Асоціації "Українська Національна група Членів та Користувачів СВІФТ "УКРСВІФТ";
 • членом Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу і Деривативів;
 • учасником Національного депозитарію України;
 • членом ПРАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій";
 • учасником систем грошових переказів "RIA", "IntelExpress", "TransferGo" та AVERS №1;
 • міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide;
 • членом Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу UNIC

Пріоритетними напрямками діяльності АТ "КБ "ГЛОБУС" є:
 • іпотечне кредитування на первинному ринку;
 • автокредитування;
 • кредитування малого та середнього бізнесу;
 • операції на міжбанківському валютному ринку;
 • впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами та підвищення якості їх обслуговування;
 • збільшення обсягу виконуваних операцій, розширення та вдосконалення спектру пропонованих послуг в умовах зростання конкуренції на фінансових ринках і підвищення рівня банківського сервісу;
 • ефективне використання та розміщення ресурсів, як наявних, так і запозичених;
 • диверсифікація діяльності за різними напрямами з метою зниження банківських ризиків;
 • виважена цінова (тарифна) політика;
 • професіоналізм і енергійність працюючого персоналу.

 

Реквізити Банку:

МФО: 380526

Код ЄДРПОУ: 35591059

ІПН: 355910526541

Витяг з реєстру платників ПДВ: 1928104500266

 

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ АТ "КБ "ГЛОБУС"Витяг з Державного реєстру банків
 АТ "КБ "ГЛОБУС"

 

Щоб отримати більш детальну інформацію про послуги і тарифи звертайтеся до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 300 392 або у відділення Банку і наші фахівці допоможуть Вам у вирішенні Ваших фінансових питань.