Програма цільового кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу на умовах Програми «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%», яка реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва та за умовами співпраці з акредитованими Банком партнерами

alt  alt 

alt  alt

Цільове призначення кредиту:
 придбання основних засобів, а саме сільськогосподарської та спец. техніки, комерційного транспорту та нерухомості

Максимальна сума кредиту – 3 000 000,00 грн. Можливо збільшення розміру кредиту за умови додаткового узгодження

Валюта: гривня

Максимальний строк кредитування: 5 років

Участь власними коштами:
 • «діючий бізнес» - власний внесок не менше 20% від вартості техніки
 • «start-up» (строк реєстрації до 12 міс.) - власний внесок не менше 30% від вартості техніки
Умови:

Річний дохід Відсоткова ставка Умова
від 0 до 50 млн грн 5%* Встановлюється, якщо протягом першого повного кварталу з дати укладання кредитного договору було створено не менше 2 нових робочих місць та збережено робочих місць на рівні не менше звітного (попереднього) кварталу
7% Встановлюється при укладанні кредитного договору. Без необхідності найму працівників. Відсоткова ставка зменшується на 0,5% за кожне нове робоче місце, але не менше 5% річних
від 50 млн грн  9% Встановлюється при укладанні кредитного договору. Без необхідності найму працівників. Відсоткова ставка
зменшується на 0,5% за кожне нове робоче місце, але не менше 5% річних
від 0 до 50 млн грн 12% Встановлюється для кредитів фізичних осіб підприємців, що отримали кредит в розмірі до 500 000,00 грн, без надання забезпечення. Процентна ставка застосовується за кредитом до дати його погашення

*Кредитна ставка 5% недоступна одразу при видачі кредиту, тільки після аналізу першого кварталу та створення не менше двох нових робочих місць

Комісія, яку сплачує Позичальник
у день укладання кредитного договору за рахунок власних коштів:
 • за надання кредиту 0,75% одноразово від суми кредиту;
 • за обслуговування кредиту 0,75% одноразово від суми кредиту.
Критерії прийнятності щодо участі в програмі:
 • Юридичні особи та фізичні особи – підприємці - суб'єкти малого, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі – ММСП), що зареєстровані на території України.
 • Учасники та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є фізичною особою — резидентом України.
 • Розмір річного доходу від господарської діяльності ММCП та повязаних осіб не перевищує 20 млн євро.
 • Для «start-up» наявність обґрунтованого бізнес-плану для реалізації інвестиційного проекту та досвіду ведення підприємницької діяльності.
 • Загальний обсяг державної підтримки, отриманий позичальником протягом будь-якого трирічного періоду реалізації програми, не може перевищувати еквіваленту 200 тис. євро.
 • Для фізичних осіб – підприємців, що отримали кредит без забезпечення, група пов'язаних контрагентів не має перевищувати 5 (п'ять) осіб, включаючи Позичальника.

Вимоги до забезпечення:

 • Забезпеченням за кредитом є застава техніки, що купується за рахунок кредитних коштів (оформлення договору застави без нотаріального посвідчення).
 • Ринкова вартість техніки визначається на підставі вартості, що вказана у рахунку-фактурі (договорі купівлі-продажу).
 • Для фізичних осіб–підприємців надається порука подружжя.
 • Для юридичних осіб надається порука засновника або кінцевого бенефіціарного власника/власників, що володіє/ють найбільшою часткою в статутному капіталі позичальника.
 • Для фізичних осіб – підприємців з річним доходом до 50 млн гривень та сумі кредиту до 500 тис. грн, можливе отримання кредиту без оформлення забезпечення з обов'язковим оформленням поруки.