Програма кредитування юридичних осіб «ОВЕРДРАФТ ВЕЛИКИЙ»

Програма кредитування юридичних осіб «ОВЕРДРАФТ ВЕЛИКИЙ» 

Цільове спрямування кредиту  Надається для покриття касових розривів - поповнення обігових коштів 
Вид кредитної операції Овердрафт
Термін кредитування Загальний строк кредитування не може перевищувати 12 календарних місяців. Строк безперервного користування Овердрафтом становить не більше 30 календарних днів
Процентна ставка (номінальна), встановлюється в залежності від строку безперервного користування Овердрафтом Строк безперервного користування Овердрафтом Процентна ставка
до 30 календарних днів включно від 22% річних
У разі порушення Позичальником максимального строку безперервного користування Овердрафтом (30 календарних днів) чи строку дії ліміту Овердрафту), Позичальник сплачує Банку підвищену процентну ставку в розмірі +5% до ставки за користування строковими кредитними коштами
Комісія, яку сплачує Позичальник - за встановлення ліміту Овердрафту 0,1 % від суми встановленого ліміту, сплачується в день укладання договору. Сплачується одноразово
- за управління Овердрафтом - не менше 0,03% від суми кожного траншу. Сплачується щомісячно або щоденно
- у разі збільшення ліміту овердрафту - не менше 0,1% від суми збільшення ліміту овердрафту, сплачується в день збільшення ліміту овердрафту
Ліміт овердрафту Початковий мінімальний ліміт - 1000 000 гривень
Максимальний ліміт - 20 000 000 гривень
Банк щомісячно переглядає розмір ліміту овердрафту
Забезпечення 
  • фінансова порука директора та/або засновника/ів, які володіють найбільшою часткою статутного фонду підприємства. Згода подружжя на укладання договору поруки є обов`язковою
  • нерухоме майно
  • транспортні засоби
  • обладнання
  • майнові права на грошові кошти, що розміщені в АТ «КБ «ГЛОБУС» за договором банківського вкладу/депозиту
Страхування

Позичальник здійснює страхування предмету застави/іпотеки у погодженій із Банком страховій компанії
Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів

Форма/спосіб надання кредитних коштів Оплата розрахункових документів Позичальника понад суму наявних коштів на поточному рахунку Позичальника
Періодичність сплати процентів та повернення основної суми боргу
  • безперервний строк користування овердрафтом не повинен перевищувати 30 календарних днів
  • сплата процентів здійснюється щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування
Умови дострокового закінчення

Можливо без застосування штрафних санкцій