Програма кредитування «Розвиток бізнесу» Клієнтів малого та середнього бізнесу

Суб'єкт кредитування

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці (далі - Позичальник), які відповідають наступним вимогам:

- працюють на ринку України не менше 12 місяців;

- пріоритетними галузями кредитування є підприємства:

• перевізники; виробництво і переробна промисловість; виробники сільськогосподарської продукції; підприємства роздрібної торгівлі; поліграфія і книгодрукування;

• підприємства громадського харчування; підприємства готельно-туристичного бізнесу; підприємства легкої промисловості, що належать до клієнтів малого та середнього бізнесу; підприємства житлово-комунального обслуговування; підприємства у сфері енергоефективності;

• медичної та стоматологічної практики; підприємства з організації розваг і відпочинку;

- відносяться до клієнтів малого та середнього бізнесу відповідно до Положення про кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу;

- фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» - для фізичних осіб - підприємців згідно з рейтинговою оцінкою Банку;

- кількість персоналу Позичальника - не менше 3 чоловік;

- кількість покупців Позичальника - більше 3 контрагентів;

- один покупець Позичальника не повинен становити більше 75% в структурі продажів/виручки позичальника за останні 3 місяці;

- відсутність негативної інформації про позичальника в бюро кредитних історій;

відсутність негативної кредитної історії Позичальника/Поручителя за останні два роки
Цільове використання кредиту фінансування поточної діяльності, зокрема поповнення оборотних коштів, придбання сировини і матеріалів, оплата товарів і послуг), інших витрат, пов'язаних з веденням поточної діяльності
Вид кредитної операції Кредит, відновлювальна кредитна лінія
Валюта операції Гривня
Строк кредиту до 12 місяців
Максимальний розмір ліміту кредитування

до 200% від середньомісячної виручки згідно управлінського обліку за рік, але не більше

1 500 000 гривень
Мінімальна процентна ставка* 22% річних

*Якщо сума кредиту перевищує 500 000,00 грн., ставка за кредитом збільшується на 1%
Комісія за надання кредитних коштів: 1% (без ПДВ) від суми кредиту, визначеної у кредитному договорі, разово

Забезпечення кредиту


В якості забезпечення приймається наступне майно:

- нерухомість;

- автотранспорт (вантажний, легковий, спеціального призначення);

- сільськогосподарська техніка і обладнання;

- майнові права за договором банківського вкладу (депозиту).

Ринкова вартість визначається суб'єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком

Для юридичних осіб обов'язковим є надання поруки засновника, який володіє найбільшою часткою в статутному капіталі Позичальника; або одного з засновників, якщо частки засновників в статутному капіталі Позичальника однакові

Для фізичних осіб - підприємців надається порука чоловіка/дружини
Форма/спосіб надання кредитних коштів Грошові кошти надаються у безготівковій формі шляхом перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника, відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС»
Періодичність сплати відсотків і повернення основної суми боргу

1.Сплата відсотків здійснюється щомісяця не пізніше: 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування; в день закінчення строку кредитного договору; в день повного погашення заборгованості за кредитом

2. Зменшення ліміту кредитування - згідно Графіку зменшення ліміту відновлювальної кредитної лінії, повинно здійснюватися не рідше 3-х разів протягом терміну дії кредитного договору
Умови дострокового погашення Без застосування штрафних санкцій