Програма кредитування юридичних осіб «ФІНАНСУВАННЯ ОБІГОВОГО КАПІТАЛУ»

Програма кредитування юридичних осіб «ФІНАНСУВАННЯ ОБІГОВОГО КАПІТАЛУ» 

Цільове спрямування кредиту  Поповнення обігових коштів (придбання сировини та матеріалів, оплата товарів та послуг), інших потреб, пов’язаних з веденням поточної діяльності
Вид кредитної операції Відновлювальна/невідновлювальна кредитна лінія 
Термін кредитування Загальний строк кредитування не може перевищувати 18 календарних місяців
Валюта операції Гривня
Процентна ставка від 22% річних
За користування простроченими кредитними коштами, Позичальник сплачує Банку підвищену процентну ставку в розмірі +5% до ставки за користування строковими кредитними коштами
Періодичність погашення основного боргу
 • строк користування кожним траншем – не більше 90 календарних днів; або
 • зменшення ліміту кредитування – рівними частинами, починаючи з 4-го місяця кредитування, або
 • зменшення ліміту відповідно до операційного циклу клієнта, але не менше ½ заборгованості в перший рік кредитування;
Комісія, яку сплачує Позичальник
 • за встановлення ліміту кредитної лінії – не менше 0,5 % від встановленого ліміту кредитної лінії, сплачується одноразово в день укладання кредитного договору
 • за надання траншу – не менше 0,1 % від суми наданого траншу, сплачується одноразово в день отримання траншу
 • у разі збільшення ліміту кредитної лінії – не менше 0,5% від суми збільшення ліміту кредитної лінії, сплачується в день збільшення ліміту кредитної лінії
Ліміт кредитної лінії

до 3 000 000,00 грн, але не більше 2-х місячного чистого доходу Позичальника  згідно Звіту про фінансові результати (форма №2) за останню звітну дату

Забезпечення 

Забезпеченням за овердрафтом є рухоме та нерухоме майно, ринкова вартість якого складає не менше 60% запитуваного ліміту овердафту, а саме:

 • нерухоме майно
 • транспортні засоби
 • обладнання
 • майнові права на грошові кошти, що розміщені в АТ «КБ «ГЛОБУС» за договором банківського вкладу/депозиту
 • Фінансова порука директора, засновника/ів, які володіють найбільшою часткою статутного фонду підприємства. У виняткових випадках, за окремим клопотанням Ініціатора, можливе оформлення фінансової поруки засновника/ів, які не володіють найбільшою часткою в статутному фонді підприємства.  Згода подружжя на укладання договору поруки – обов`язкова
Страхування Позичальник здійснює страхування предмету застави/іпотеки у погодженій із Банком страховій компанії
Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів
Форма/спосіб надання кредитних коштів
 • перерахування коштів з кредитного рахунку на поточний рахунок Позичальника;
 • шляхом оплати з кредитного рахунку розрахункових документів Позичальника
Періодичність сплати процентів та повернення основної суми боргу

Сплата процентів здійснюється щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування

Умови дострокового закінчення

Можливо без застосування штрафних санкцій


Fatal error: Uncaught ErrorException: Undefined offset: 2 in /var/www/globusbank/globusbank.com.ua/components/com_card_rate/scheduler.php:25 Stack trace: #0 /var/www/globusbank/globusbank.com.ua/components/com_card_rate/scheduler.php(25): F069bd4b7->errorHandler(8, 'Undefined offse...', '/var/www/globus...', 25, Array) #1 /var/www/globusbank/globusbank.com.ua/admin/components/sys_scheduler/lib.php(63): comCardRateScheduler::loadFromXML('') #2 /var/www/globusbank/globusbank.com.ua/admin/components/sys_scheduler/lib.php(33): sysSchedulerLib::executeItem(Object(stdClass), '30') #3 /var/www/globusbank/globusbank.com.ua/index_interface.php(69): sysSchedulerLib->execute() #4 /var/www/globusbank/globusbank.com.ua/index.php(9): Fea7e8f33::runScheduler() #5 {main} thrown in /var/www/globusbank/globusbank.com.ua/components/com_card_rate/scheduler.php on line 25